AutoCheck pojmovnik za lažje razumevanje poročila

Zapuščeno

Kakršno koli vozilo, prikolica ali polprikolica, ki zahteva registracijo, če je bila le ta izgubljena, ukradena zapuščena ali na kakršnen koli drugačen način neprevzeta na javni cesti, javni površini ali na drugem delu države, vključno na zasebnih površinah.

 

Nesreča ali poškodba vozila

Poročila o nesrečah ali poškodbah vozila so posledica trkov ali drugih incidentov, kot je vandalizem ali kraja. Vse nesreče ali škodni dogodki niso vedno prijavljeni na AutoCheck. Določene nesreče ali škodni dogodki, ki jih podaja vir, prikazujejo manjše, zmerne ali resne poškodbe vozila. Dogodke nato preračuna AutoCheck in sam poda oceno o obsegu poškodb. Priporočeno je, da kakršna koli rabljena vozila prav tako pred nakupom pregleda servisni delavec.

 

Sestavljeno

Vozilo je bilo po poročilih sestavljeno s strani ne-proizvajalca. Vozilo je bilo lahko prilagojeno.

 

DMVji

Departamenty Pojazdów Mechanicznych są to krajowe agencje takie jak Departamenty Pojazdów Mechanicznych I Biuro Pojazdów Mechanicznych. One zajmują się nadawaniem tytułów pojazdom oraz rejestracją, zajmują się również indywidualnymi prawami jazdy dla kierowców.

 

Določitev

Prenos zahteve za lastništvo, pravica po lastnini ali zanimanje lastnine od ene osebe do druge.

 

Dražba oznanjena kot nedelujoč kilometrski števec

Avtomobilska dražba poroča, da kilometrski števec nepravilno deluje ali netočno zapisuje prevoženo razdaljo avtomobila.

 

Dražba oznanjena kot presega mehanske omejitve

Avtomobilska dražba je poročala, da je dejansko število milj/kilometrov višje od števila, ki ga kilometrski števec lahko zapisuje. Do tega pogosto pride v vozilih, ki ne omogočajo štetja nad 99,999 milj.

 

Dražba oznanjena kot oproščena

Avtomobilska dražba je poročala, da je vozilo oproščeno normalnih ali obveznih zakonov kilometrskega števca.

Dražba oznanjena kot flota/lizing

Avtomobilska dražba je poročala, da je vozilo flotno ali lizing vozilo. Takšna vozila so pogosto v dobrem stanju, saj imajo podjetja s flotami stroke smernice, ki jih je potrebno upoštevati. Vozilo, ki ga uporabljajo za vodilnega posameznika v podjetju je primer flotnega vozila.

 

Dražba oznanjena kot prisotne posledice poplave

Avtomobilska dražba je poročala, da je vozilo poškodovala voda. Vozilo je bilo vpleteno v poplavo in je doživelo poškodbe s strani vode.

 

Dražba oznanjena kot poškodbe ogrodja

Avtomobilska dražba je poročala, da ima vozilo poškodbe ogrodja, kar lahko ošibi strukturo vozila.

 

Dražba oznanjena kot sivi trg

Avtomobilska dražba je poročala, da je bilo vozilo izdelano v drugi državi in morda ne ustreza varnostim in/ali okoljskim standardom ZDA.

 

Dražba oznanjena kot večje poškodbe

Dražba poroča, da ima vozilo velike poškodbe.

 

Dražba oznanjena kot odkup proizvajalca/limona

Avtomobilska dražba je poročala, da ima vozilo mehanske težave ali težave z vožnjo

 

Dražba oznanjena kot občinska raba

Avtomobilska dražba je poročala, da je vozilo predhodno uporabljala lokalna vladna agencija.

 

Dražba oznanjena kot neresnično število prevoženih kilometrov

Avtomobilska dražba je poročala, da se zapisano število prevoženih kilometrov na števcu ne ujema z dejanskim številom.

 

Dražba oznanjena kot prevrtenje kilometrskega števca

Avtomobilska dražba je poročala, da obstaja možnost prevrtenja kilometrskega števca. To pomeni, da je kilometrski števec nekdo spreminjal.

 

Dražba oznanjena kot presežen kilometrski števec

Avtomobilska dražba je poročala, da obstaja možnost preseženega kilometrskega števca. Do tega pojava pogosto pride pri vozilih, ki ne omogočajo števila, višjega od 99,999 milj

 

Dražba oznanjena kot popravljen/zamenjan kilometrski števec

Avtomobilska dražba je poročala, da je bil kilometrski števec popravljen ali zamenjan.

 

Dražba oznanjena kot odvzeto

Avtomobilska dražba je poročala, da je nosilec posojila odvzel vozilo.

 

Dražba oznanjena kot neznano dejansko število prevoženih kilometrov

Avtomobilska dražba je poročala, da je dejansko število prevoženih kilometrov neznano.

 

AutoCheck Ocena

AutoCheck Ocena omogoča da hitro in preprosto pregledate celostno zgodovino vozila, ki je prikazana na enem mestu AutoCheck obseg ocen omogoča, da primerjate AutoCheck oceno podobnih vozil, ki so enake starosti in razreda.

 

Znamke

Besede ali simboli na uradnem naslovu vozila, ki je izdan s strani DMV prikazuje status ali stanje vozila. Primeri znamk vključujejo: rešen, limona, ponovno sestavljen ali rekonstruiran, poplava, toča, vozila poškodovana s strani ognja, vozila s prevrtenim kilometrskim števcem ali vozila, ki so presegla kilometrski števec ter ukradena ali zapuščena vozila.

 

Izdana obveznica

Zahtevana obveznica, ki jo je zahtevala vladna agencija in je bila vrnjena lastniku ali uvozniku.

 

Obevezan

Vozilo za registracijo potrebuje izdajo obveznice ali dodajanje naslova za vozilo

 

Nedelujoč kilometrski števec

Kilometrski števec ne zapisuje števila prevoženih kilometrov.

 

CARS (Denar za stare avtomobile) 2009

Vozila v NHTSA, ki bodo trgovana za uničenje pod CARS (denar za stare avtomobile) programom leta 2009. Vozilo se ne bi smelo prodajati.

 

Izračunane nesreče

Poročila o nesrečah ali poškodbah vozila so posledica trkov ali drugih incidentov, kot je vandalizem ali kraja. Vse nesreče ali škodni dogodki niso vedno prijavljeni na AutoCheck. Določene nesreče ali škodni dogodki, ki jih podaja vir, prikazujejo manjše, zmerne ali resne poškodbe vozila. Dogodke nato preračuna AutoCheck in sam poda oceno o obsegu poškodb. Priporočeno je, da kakršna koli rabljena vozila prav tako pred nakupom pregleda servisni delavec.

 

Izračunani lastniki

Experian uporablja prefinjen proces, ki izračuna število lastnikov, ki jih je določeno vozilo imelo. Pri starejših vozilih se izračun začne z datumom prve registracije.

 

Kanadska obnova

Vozilo je imelo obnovljeno registracijo s strani kanadskega DMV-ja.

 

Razred

”Razred” vozila združuje podobne modele različnih proizvajalcev. Na primer: “Avtomobili srednje-razrednega standard” vključujejo Fort Taurus in Honda Accord. Te razrede vsakoletno objavljajo avtomoto novice.

 

Komercialno

Vozilo je bilo registrirano in uporabljeno v poslovne namene (kot je dostavni avtomobi, taxi ali najemniško vozilo).

 

Popravljen naslov

Državni DMV je izdal popravljen naslov za izbrano vozilo.

 

DMVji

To so državne agencije, kot oddelek za motorna vozila in biro motornih vozil. Običajno izdajajo naslove vozil, prometna dovoljenja in posamezna vozniška dovoljenja.

 

Pojazd Użytkowany przez służby miejskie

Pojazd był używany lub był własnością federalną, krajowej lub lokalnej rządowej agencji.

 

Poškodovano

Vozilo je utrpelo večje poškodbe ogrodja in/ali mehanske poškodbe.

 

Zapisana škoda

Ta oznaka je bila dodeljena, ker je prodajalec vozila izjavil, da je le to poškodovano.

 

Prodajalniške tablice

Vozilo ima registrske tablice, ki pripadajo prodajalcu.

 

Vozniška izobrazba

Vozilo se je uporabljalo za izobraževanje novih voznikov.

 

Dupliciran naslov

Vozilo ima dupliciran naslov, ki ga je izdal DMV.

 

Pregled emisij/varnosti

Izveden je bil pooblaščen pregled emisij, ki je izmeril, če število onesnaževalnih elementov, ki jih izloča vozilo, ustreza standardom.

 

Presega mehanske omejitve

Dejansko število prevoženih kilometrov/milj je večje od števila, ki je mehansko lahko zapisano.

 

Izključeno/Oproščeno

Vozilo je oproščeno od normalnega/obveznega zakona kilometrskih števcev zaradi naslednjih razlogov:

  1. Model vozila je starejši od 10 let
  2. Teža vozila presega 16000 lbs.
  3. Vozilo nima lastnega pogona
  4. Naslovljeno proizvajalcu

 

Neuspešno opravljen emisijski pregled

Vozilo je neuspešno prestalo državni pregled emisij.

 

Neuspešno opravljen varnostni pregled

Vozilo je neuspešno prestalo državni varnostni pregled.

 

Zvezne in lokalne agencije

AutoCheck svoje podatke pridobiva z agencij, kot je National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA) in Federal Emergency Management Agency (FEMA) ter z lokalnih agencij, kot so policijski ali gasilski oddelki.

 

Zvezna vlada

Zvezna vlada ZDA uporabljena za to vozilo.

 

Poškodbe kot posledica ognja

Vozilo je podleglo poškodbam ognja.

 

Incident s požarom

Neodvisen vir je poročal o incident z ognjem.

 

Uporaba v floti, najemniško/lizing vozilo

Vozilo se je po poročilih uporabljalo v floti ali kot najemniško vozilo.

 

Vladna raba

Vozilo je uporabila vladna agencija.

 

Sivi trg

Vozilo je bilo uvoženo v državo in morda ni v skladu z ZDA varnostnimi in/ali okoljskimi standardi.

 

Presežena skupna teža

Vozilo je bilo izločeno z zakona kilometrskega števca, saj je preseglo določeno skupno težo.

 

Škoda kot posledica kože

Vozilo je znatno poškodovala toča.

 

Test trka pri visoki hitrosti

Vozilo je bilo predloženo trku pri visoki hitrosti, kjer je lahko utrpelo znatne poškodbe.

 

Neodvisen pregled

Vozilo je pregledala neodvisna agencija, ki ni državni DMV.

 

Neodvisen pregled/Varovanje pred krajo

To vozlo je bilo na zavarovalnico prijavljeno kot popolna škoda ali izguba zaradi nesreče ali kraje.

 

Junk

Deli vozila so bili rešeni za ponovno uporabo, preostanek vozila pa je bil uničen ali razrezan. To vozilo velja za polno izgubo in ni primerno za uporabo na cesti.

 

Limona

Če po določenem številu poskusov pooblaščeni prodajalec vozila ne more urediti tako, da bi ustrezal izrecni garanciji, mora proizvajalec stranki omogočiti novo vozilo enakega modela, če je ta na voljo, drugače pa primerljivo nadomestno vozilo. Stranki lahko namesto vozila prav tako ponudijo polno vračilo denarja. Zakoni o avtomobilih z oznako limona morda ne obstajajo v vseh okrožjih.

 

Posojilo / Zastavna pravica

Zastavna pravica je pravna pravica za zasežbo ali prodajo vozila, če dolžnik ne odplačuje svojih dolgov in je vozilo podal kot jamstvo. Preverite pri prodajalcu in se prepričajte, da je bilo posojilo lastnika celostno povrnjeno.

 

Živahna uporaba

Vozilo se je uporabljajo kot "najemniško" za transport ljudi.

 

Lokalna vlada

Vozilo je uporabljala lokalna vladna agencija.

 

Incident, ki je vodil do večje škode

Neodvise vir je poročal o večji škodi vozila.

 

Odkup proizvajalca

Proizvajalec je odkupil vozilo.

 

Odstopanje števila prevoženih kilometrov

Prišlo je do napake pri trenutnem ali predhodnem odčitku kilometrskega števca.

 

Sprememba motorja

Prvotni motor vozila je bil zamenjan.

 

Občinska raba

Vozilo je uporabljala zvezna, državna ali lokalna vladna agencija.

 

NHTSA vozilo za testiranje trkov

Vozilo se je uporabljalo za NHTSA testiranje trkov, ki merijo varnost vozila in potnikov.

 

Ni v skladu

Vozilo ni v skladu z vladnimi zahtevami o varnosti in/ali okoljskih standardih.

 

Ne-profitno

Vozilo je bilo registrirano na “ne-profitni” subjekt.

 

Neresnične milje

Dejansko število prevoženih milj se razlikuje od odčitka kilometrskega števca.

 

Težave kilometrskega števca

Vozilo ima težave z kilometrskim števcem. To lahko vključuje napačen zapis prevoženih milj, nedelujoč kilometrski števec, števec, ki presega svoje mehanske omejitve, neskladnost števila ali sumljivo število milj.

 

Odčitek kilometrskega števca s strani neodvisnega vira

The vehicle's odometer reading was provided by an independent source.

 

Odometer Rollback Evidence

Odčitek kilometrskega števca podan na DMV na dani datum je bil manjši od predhodnega odčitka. To nakazuje “prevrtenje” števca.

 

Prestalo emisijski pregled

Vozilo je uspešno prestalo obvezen emisijski pregled.

 

Prestalo varnostni pregled

Vozilo je uspešno prestalo zahtevan varnostni pregled.

 

Policijska raba

Vozilo je v skladu s poročili predhodno uporabljala policijska agencija.

 

Predhodne poškodbe

Vozilo je bilo predhodno označeno kot poškodovano.

 

Vozilo s spremenjenim ogrodjem

Takšno vozilo je vozilo, ki je bilo sestavljeno z uporabo novega ogrodja ali velikega komponentnega dela le tega, ki mora biti identičen ogrodju ali delu, ki je bil uporabljen na prvotnem vozilu. Takšno vozilo morda ni rešeno, ponovno grajeno ali razrezano. Vozila tega razreda ne izpolnjujejo pogojev za AutoCheck odkupno zaščito.

 

Obnovljeno/možnost obnove

Vozilo je rešeno vozilo, ki je bilo opremljeno z novimi ali rabljenimi deli. Za pridobitev naslova obnovljeno/možnost obnove je morda potrebna zaprisežena izjava osebe, ki je avtomobil obnovila ali izvajala popravila, ki trdi, da so bila na vozilu izvedena popravila, ki omogočajo njegovo delovanje na cesti. Ta vozila morajo, preden se lahko vrnejo na cesto, prav tako prestati varnostni pregled.

 

Obnovitev

Popravilo je obnovilo vozilo.

 

Rekonstruirano

Rekonstruirana vozila izgubijo svojo identiteto, ko govorimo o znamki in modelu in ne nosijo prvotnega modela, leta in VIN številke. Vozila so običajno zgrajena z več vozil.

 

Reciklirano

Poročano je, da so bile v obratu za recikliranje z vozila odstranjene večje komponente.

 

Registracija/Obnova

Vozilo je imelo izdano ali obnovljeno prometno dovoljenje, ki ga je izdal DMV.

 

Obnovljeno

Vozilo, ki je bilo posebej zgrajeno s strani pooblaščenega predelovalca in je sestavljeno s kakršnih koli rabljenih ali obnovljenih sestavnih delov, vključno, a ne omejeno na: ogrodje, motor, menjalnik, osi, zavore ali vzmetenje. To običajno ne vključuje popravljenih ali obnovljenih vozil ali tistih, ki so bili spremenjeni z zamenjavo ali dodajanjem delov ali dodatkov.

 

Poročano na avtomobilski dražbi

Odčitek kilometrskega števca je bil poročan z avtomobilske dražbe.

 

Odvzeto

Upniki ali najemodajalci so uporabili svojo pravno pravico in vozilo zasegli zaradi neodplačevanja posojila ali najema.

 

Varnostni pregled

Državna varnostna pisarna je pregledala vozilo.

 

Rešeno

Rešeno vozilo je vozilo, ki je bilo uničeno ali poškodovano nad možnost popravila; zavarovalnica je vozilo razglasila kot totalno izgubo. Ko zavarovalnica kot posledico takega zaključka prejme vozilo, mora le tega prijaviti za certifikat rešenega vozila. Če lastnik ponovno pridobi last nad takšnim vozilom, mora sam pridobiti certifikat preden bo lahko s strani zavarovalnice izplačan za totalno škodo.

 

Dražba rešenih vozil

Dražba je vozilo razglasila kot rešeno. Obseg škode je neznan, vozilo pa je lahko resno poškodovano.

 

Popravek rešenih vozil z DMV

Država je popravila naslov, ki je bil predhodno "rešeno."

 

Razrezano/Uničeno

Z vozila je bila odstranjena kovina.

 

Izdana servisna pogodba

Neodvisen servisni center je za vozilo izdal servisno pogodbo..

 

Posebna konstrukcija

Prvotna zasnova vozila je bila spremenjena.

 

Državna vlada

Vozilo je uporabljala državna vlada.

 

Registracija/Naslov nevihtnega območja

Naslov se nanaša na prejete informacije, da je bilo vozilo predhodno vpleteno v nevihtni dogodek v FEMA imenovanem območju, ki ga je prizadela nevihta. Nevihtni dogodki lahko vključujejo orkane, poplave in druge naravne katastrofe. Medtem ko je bilo vozilo poročano ali registrirano na prizadetem območju, morda ni bilo poškodovano, saj je bilo med nevihto premaknjeno na varnost. Priporočamo temeljit profesionalni pregled vozila, ki bo potrdil, da vozilo nima nevihtnih poškodb.

 

Sumljivo število milj

Država ali drugi pooblaščeni posamezniki so odkrili, da je število prevoženih kilometrov vozila sumljivo zaradi nedovoljenega poseganja ali drugih incidentov.

 

Taxi uporaba

Vozilo se ali se je uporabljalo kot taksi.

 

Kraja

Vozilo je bilo odtujeno od svojega lastnika.

 

Zahtevek zavarovanja proti kraji

Zahtevano je bilo zavarovalniško izplačilo, saj je bilo vozilo ukradeno.

 

Naslov

Vozilo je prejelo naslov, ki ga je izdal DMV.

 

Neznan odčitek kilometrskega števca

Odčitek kilometrskega števca vozila je neznan.

Nezmožnost obnove

Vozila ni mogoče popraviti.

 

Starost vozila

Starost vozila, izračunana s pomočjo VIN številke.

 

Vozilo s Kanade uvoženo v ZDA

Vozilo je bilo s Kanade uvoženo v ZDA.

 

Vozilo na zalogi prodajalca

Vozilo je ali je bilo shranjeno v zalogi prodajalca.

 

Izvedeno servisiranje vozila

Po poročilih so bila na vozilu izvajana servisna dela.

 

Vozilo naslovljeno ali registrirano na zavarovalnico

Vozilo je bilo naslovljeno ali registrirano na zavarovalnico. Priporočeno je, da rabljena vozila pred nakupom pregleda tretja oseba.

 

Škoda, kot posledica vode

Katero koli vozilo naslovljeno na zavarovalnico zaradi zahtevka škode, ki je posledica vode. Če je vozilo izdano pooblaščenemu proizvajalcu, ki ima ali pridobi vozilo in ima informacije o tem, da je vozilo resnično “doživelo škodo zaradi poplave”, bo le to upoštevano kot rešeno vozilo, kar bo zapisano na zahtevku za izdajo potrdila zavarovalnici.

 

Veleprodajne avtomobilske dražbe

AutoCheck svoje podatke prejema z avtomobilskih dražb – podjetja, ki vam pomagajo pridobiti pravo vozilo, saj prodajajo le najboljše avtomobile in tovornjake. Vozilo, ki se na dražbah večkrat prodaja, ne izraža najboljše luči.

 

Spletna stran uporablja piškotke, zaradi zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, s katerimi lahko uporabite naše storitve, zagotovite optimizirano vsebino in prilagodite spletno stran svojim potrebam. Piškotke lahko upravljate s spreminjanjem nastavitev brskalnika. Z nadaljno uporabo naše spletno stran, ne da bi spremenili nastavitve vašega brskalnika, se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem lahko najdete v Pravilniku o zasebnosti naše spletne strani.