Slovar za vozila iz ZDA

Komplet za izdelavo vozila

Kit za izdelavo avta

Vrnitev garancije

Vozilo se je vrnilo proizvajalcu zaradi kršitve garancije

Vzporedni uvoz vozila

Vozilo je bilo proizvedeno za uporabo zunaj Združenih držav Amerike in je bilo uvoženo v ZDA. Zapis trenutno ni izdan in je bil nadomeščen z dvema različnima zapisoma - "Vzporedni uvoz: v nasprotju z zveznimi standardi ZDA" in "Vzporedni uvoz: v skladu z zveznimi standardi ZDA"

Vzporedni uvoz: v skladu z zveznimi standardi ZDA

Vozilo je bilo proizvedeno za uporabo zunaj Združenih držav Amerike in je bilo uvoženo v ZDA. Vozilo je skaldno z veljavnimi zveznimi standardi.

Vzporedni uvoz: v nasprotju z zveznimi standardi ZDA

Vozilo je bilo proizvedeno za uporabo zunaj Združenih držav Amerike in je bilo uvoženo v ZDA. Vozilo je skaldno z veljavnimi zveznimi standardi.

Vozilo je bilo obnovljeno

Vozilo, ki je bilo iz prvotne konstrukcije trajno spremenjeno z odstranitvijo, dodajanjem ali zamenjavo glavnih sestavnih delov.

Razstavljeno vozilo (po delih)

Vozilo ni mogoče uporabljati za vožnjo ampak se ga lahko uporabi zgolj za rezervne dele.

Replika

Replika vozila drugega proizvajalca

Starinsko

Vozilo je starejše od 50 let

Klasika

Vozilo je staro več kot 20 let in se drži drugih meril USA

Rešeno vozilo: Vozilo obdrži lastnik

Vozilo s predhodnim zaznamkom "Rešeno vozilo" je zadržal lastnik

Popolno ekonomska škoda: vozilo obdrži lastnik

Vozilo, za katerega je zavarovalnica razglasila kot totalko, vendar lastnik obdrži vozilo ter lastništvo.

Popolna ekonomska škoda: vozilo obdrži prejšnji lastnik

Evidenca izdana na novo lastništvo, če prejšnje lastništvo vsebuje zapis popolna ekonomska škoda: Vozilo obdrži lastnik

prenovljeno vozilo

Vozilo je bilo obnovljeno z namestitvijo nove kabine in podvozja naobstoječe vozilo

Street rod: vozilo je bilo spremenjeno

Vozilo je bilo spremenjeno, da ni v skladu s specifikacijami proizvajalca, spremembe pa se nanašajo na kriterije navedene v specifikaciji motornega vozila

Obnovljeno vozilo

Ta zapis se lahko pojavi če je pred tem bilo zabeleženo popravilo vozila. Poročilo o obnovitvi potrjuje, da je vozilo opravilo nadzor proti kraji, varnostni pregled in druge potrebne postopke za potrditev, da je bilo vozilo obnovljeno v skladu z zahtevanimi standardi.

Poškodovano vozilo je popravljeno

Izdanemu lastništvu je izdan zapis, ki potrjuje, da je popravljeno vozilo, ki je bilo uničeno, prijavljeno kot neprimerljivo ali ne izpolnjuje zahtev glede izdaje lastniškega imena zaradi obsega škode

Vozilo, ki ga je kupil proizvajalec

Novo vozilo, ki ga je proizvajalec kupil po obveznem zakonu, če poskusi popravila vozila niso uspešno končali

Lastništvo potrjuje zavarovalnica

Zavarovalnica je izdala dokument, ki potrjuje lastništvo vozila, če lastništvo vozila ni mogoče dokazati na drugačen način. Ta zapis se ne uporablja po 17. januarju 2003

Izdana kopija lastništva

Izdana je bila kopija naslovnega dokumenta

Samo deli

Vozilo se lahko uporablja samo kot vir delov, vendar se ta zapis trenutno ne uporablja. Uporabi se "Razstavljen" zapis

Vrnjeno vozilo po kraji

Izterjano vozilo je bilo prijavljeno kot ukradeno. Vozilo je popravljeno, pregledano in se lahko uporablja za vožnjo

Nevarnost nerazkrite zastavne pravice

Zapis se prikaže, če je kupljeno vozilo registrirano v državi, v kateri lastništvo ne vsebuje podatkov o zasegu. Ta zapis se ne uporablja po 17. januarju 2003

Vozilo z nepopravljivo napako

Varnostna napaka, ki jo je proizvajalec vozila sporočil oddelku za motorna vozila, ni bila odpravljena

Vozilo s popravljeno napako

Varnostna napaka, ki jo je proizvajalec vozila sporočil oddelku za motorna vozila, je bila odpravljena

Vozilo z nepopravljivo varnostno napako

Varnostna napaka proizvajalca vozila na oddelek za motorna vozila ni odpravljena

Vozilo s popravljivo varnostno napako

Varnostna napaka proizvajalca vozila na oddelek za motorna vozila je odpravljena

Novi VIN, dodeljen vozilu

Oddelek za motorna vozila je za to vozilo dodelil novo VIN številko . V primeru težav pri registraciji se lahko izda nova VIN številka za vozilo s predhodnim zapisom "Prenovljeno vozilo"

Navedeni VIN, dodeljen vozilu

Oddelek za motorna vozila je dodelil vozilu predhodno VIN številko. Spodaj so navedeni primeri situacij, v katerih se takšna odločba lahko dodeli

 • VIN številke ni bilo mogoče najti na vozilu ali je neberljiva.
 • Vozilo je bilo spremenjeno z odstranitvijo dela, kjer je bila VIN številka.
 • Vozilo je bilo spremenjeno z dodanim nadomestnim delom, kjer j bila VIN številka

  Vozilo je bilo obnovljeno v prvotno stanje

  Vozilo je proizvajalec obnovil v originalno stanje

  Poškodba poplave

  Vozilo je bilo poškodovano s poplavo sladke vode oz slane vode

  Poplava (slana voda)

  Vozilo je bilo poškodovano zaradi poplave s slano vodo

  Požar

  Vozilo je bilo poškodovano zaradi požara

  Škoda zaradi toče

  Vozilo je bilo poškodovano zaradi toče

  Rezultat škode, ki je nastala pri vandalizmu

  Vozilo je bilo poškodovano zaradi vandalizma

  Poškodbe v primeru trka

  Vozilo je poškodovano zaradi trka

  Popolna ekonomska škoda

  Popolono ekonomsko škodo je izrekel oddelek za motorna vozila ali zavarovalnica, ki je dolžna pokriti izgubo

  Uničeno vozilo

  Okvir vozila ali podvozje je bilo uničen, kar onemogoča njihovo ponovno uporabo pri konstruiranju vozila

  Odpad: Vozilo za rezervne dele

  Vozilo se lahko uporablja samo za rezervne dele in ga ni mogoče nikoli več registritrati in uporabljati za vožnjo.

  Škoda, ki jo sporoči prodajalec vozil

  Vozilo je bilo poškodovano v obsegu, ki zahteva razkritje škode s strani prodajalca vozila v skladu z zakonom o razkritju škode

  Kontaminirano vozilo

  Vozilo je okuženo z nevarno snovjo. Nevarna snov je vsaka snov, ki lahko zmanjša varnost vozila ali povzroči poškodbe potnikov. zapis ne vključuje poplavljenih vozil.

  Popravilo: Škoda ni opredeljena

  Ta zapis se lahko uporablja za vozilo z določenimi

  • škoda, ki dejansko ali ocenjeno vozilo popravi stroške do stanja pred nesrečo, kot je določeno v odstotku državnega zakona na maloprodajni ceni vozila.
  • Odločitev lastnika vozila, da za vozilo uporabi ta zaznamek, ne glede na škodo in obseg popravila.
  • neznani razlogi

  Reševanje: Ukradeno

  Vozilo, ki ga je zavarovalnica pridobila kot odškodnino za ukradeno vozilo

  Rešeno vozilo: Drugi razlogi kot poškodovano ali ukradeno

  Vozilo za katerega je zaznamek "Rešeno" bil uporabljen iz drugih razlogov, kot je "Rešeno vozilo: poškodba " in "Rešeno vozilo: Ukraden". Na primer: v primeru opustitve vozila

  Proizvajalčevo testno vozilo

  Proizvajalec izdela in priskrbi testno vozilo

  Predhodni taksi

  Vozilo, ki je bilo prej registrirano kot taksi

  Trenutni taksi

  Vozilo, ki je trenutno registrirano kot taksi

  Kmetijsko vozilo

  Vozilo se uporablja predvsem na zasebnih cestah za kmetijske namene

  Predhodno policijsko vozilo

  Vozilo, ki je bilo prej registrirano kot policijsko vozilo

  Trenutno policijsko vozilo

  Vozilo, ki je trenutno registrirano kot policijsko vozilo

  Stroj za sečnjo

  Vozilo uporabljeno pretežno na privatnih cestah za potrebo sečnje

  Vozilo za najem v preteklosti

  Vozilo se je uporabljalo kot vozilo za najem

  Potrjena kilometrina vozila

  Odčitek števca je pravilen

  Prevoženo število milj je napaćno

  Odčitek kilometerskega števca je napačen

  Spreminjanje kilometerskega števca

  Odčitek kilometerskega števca je napačen zaradi spreminjanja

  Prevožena kilometrina zabeležena med obnovitvijo registracije vozila

  Odčitavanje števca kilometrov je bilo zabeleženo, ko je bila registracija vozila obnovljena

  Števec je presegel mehanske meje

  Odčitek števca prevoženih milj je manjši od dejanskega, saj števec ne more prikazati dejanskega stanja prevoženih milj.

  Kilometerski števec je lahko spremenjen

  Oddelek za motorna vozila predvideva, da se odčitek kilometerskega števca razlikuje od dejanske kilometrine zaradi izvedene spremembe, povezane s števcem prevoženih kilometrov

  Števec je bil zamenjan

  Števec, ki je v vozilu ni števec, ki ga je vstavil proizvajalec vozila.

  Odstopanje kilometrskega števca

  Oddelek za motorna vozila predvideva, da se odčitek prevoženih kilometrov razlikuje od dejanske kilometrine zaradi predhodno zabeleženih prevoženih kilometrov vozila

  Neobvezno poročanje odčitka števca prevoženih kilometrov

  Vozilo je med spreminjanjem lastnika izvzeto odčitka s števca prevoženih kilometrov

  Problem s števcem prevoženih kilometrov zahteva kontakt z državno službo za motorna vozila

  Pojavljajo se nekateri problemi s števcem prevoženih kilometrov. Za pridobitev podrobnih podatkov je priporočljivo vzpostaviti stik z oddelkom za motorna vozila

  Popravek zapisa "Števec je presegel mehanske meje"

  Oddelek za motorna vozila je popravil zaznamek "Kilometrski števec: presega mejne vrednosti"

Spletna stran uporablja piškotke, zaradi zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, s katerimi lahko uporabite naše storitve, zagotovite optimizirano vsebino in prilagodite spletno stran svojim potrebam. Piškotke lahko upravljate s spreminjanjem nastavitev brskalnika. Z nadaljno uporabo naše spletno stran, ne da bi spremenili nastavitve vašega brskalnika, se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem lahko najdete v Pravilniku o zasebnosti naše spletne strani.