Pogoji uporabe

1.SPLOŠNE DOLOČBE

1.1.Spletna storitev na voljo na www.autodna.si , ki jo vodita AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z registriranim sedežem podjetja v mestu Łódź (naslov in naslov storitve: Obywatelska Ulica 128/152, 94-104 Łódź) vnesena v registru podjetnikov Nacionalnega sodnega registra pod KRS številko 0000349742; registracijsko sodišče, kjer se hrani datoteka o podjetju: Okrožno sodišče v Łódź – Mestno središče v Lodz, Oddelek za nacionalni sodni register, osnovni kapital 50 000 PLN; NIP: 5492391545; REGON: 121164104; e-poštni naslov: kontakt@autodna.pl in NAVIUM d.o.o., Celjska cesta 7, 3250 Rogaška Slatina, matična številka: 6407595000, davčna številka: 98806700, e-poštni naslov: kontakt@autodna.si

1.2.Naslednji pogoji uporabe niso namenjeni izključevanju ali omejevanju kakršnih koli pravic stranke, ki je prav tako potrošnik glede na zakonske določbe. V primeru neskladnosti z določbami pogojev uporabe, ki so zapisane zgoraj, prevladajo te določbe.

1.3.Definicije:

1.3.1.BLOG: elektronska storitev, spletni blog, na voljo na spletni strani autoDNA, ki je povezan z vsebino strani.

1.3.2.KRATKE INFORMACIJE: informacije pridobljene s kratkim poročilom o informacijah in dogodkih določenega vozila. Takšne informacije vključujejo razpoložljivost, nerazpoložljivost ali količino informacij in dogodkov, ki jih izbrano poročilo sploh vsebuje. Ne vsebuje podrobnosti, ki se nanašajo na vozilo.

1.3.3.CIVILNA KODA: civilna koda zakonik 23 April 1964 (Uradni list iz 1964 št. 16, točka. 93, kot je bila zapisana.).

1.3.4.UPORABNIŠKI RAČUN: elektronska storitev; baza podatkov v IT sistemu ponudnika storitev, ki je označena s posameznim imenom (e-poštnim naslovom) in geslom, ki ga zagotovi uporabnik storitve, v kateri se hranijo podatki uporabnika storitev.

1.3.5.VIN ŠTEVILKA: edinstvena identifikacijska številka motornega vozila, ki je sestavljena z največ 17 znakov (črke in številke) (Identifikacijska številka vozila).

1.3.6.OCENE IN KOMENTARJI: elektronska storitev, ki je na voljo kot del spletne storitve, ki uporabnikom storitve omogoča objavo ocen in komentarjev glede poročil in vnosov v blog.

1.3.7.PAYPAL: PayPal (Evropa) S.à r.l. & Cie, S.C.A. s sedežem podjetja v Luksemburgu (naslov: 5. Condignation, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg) obdelovanje plačil z http://www.paypal.com/.

1.3.8.VOZILO: mehansko vozilo, kateremu pripada VIN številka, ki jo je vpisal uporabnik storitve.

1.3.9.POROČILO: elektronska storitev, ki vključuje podajanje informacij in poročil o preteklih dogodkih za določeno vozilo

1.3.10.POGOJI UPORABE: pogoji uporabe na spletni strani www.autodna.si

1.3.11.SPLETNA STRAN: spletna stran ponudnika storitve, ki je na voljo na www.autoDNA.si.

1.3.12.ELEKTRONSKA STORITEV: ponudnik storitve le to nudi v elektronski obliki preko svoje spletne strani.

1.3.13.STRANKA: fizična oseba, pravna oseba ali subjekt brez pravne osebnosti, ki elektronsko storitev uporablja v skladu s pogoji uporabe.

1.3.14.PONUDNIK STORITVE: AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ s sedežem podjetja v mestu Łódź (naslov: Obywatelska ulica 128/152, 94-104 Łódź) zapisan v register podjetnikov Državneg sodnega registra, pod KRS številko 0000349742; registracijske informacije podjetja hrani: Okrožno sodišče Łódź – Mestno središče v Łódź, XX Divizija državnega sodnega registra, osnovni kapital 50 000 PLN; NIP: 5492391545; REGON: 121164104; e-poštni naslov: kontakt@autodna.pl in NAVIUM d.o.o., Celjska cesta 7, 3250 Rogaška Slatina, matična številka: 6407595000, davčna številka: 98806700, e-poštni naslov: kontakt@autodna.si

1.3.15.Ponudnik storitve mora le to zagotoviti brez napak ter mora upoštevati določbe navedene v uredbi.

1.3.16.NOVICE: Storitev elektronske distribucije, ki jo izvajalec storitev izvaja po e-pošti. Vsem prejemnikom storitev omogoča, da občasno prejemajo samodejne e-poštne novice, katere vključujejo novosti o spletni strani autoDNA in aktulnih popustih.

2. ELEKTRONSKE STORITVE NA SPLETNI STRANI

2.1.Ponudnik storitev preko spletne strani nudi storitve, kot so: blog, kratke informacije, račun, ocene in komentarji, poročila.

2.1.1.Blog: uporaba bloga je mogoča z klikom na povezavo "Blog" na spletni strani.

2.1.2.Kratke informacije: uporaba KI je mogoča po izvedbi dveh korakov - (1) z vnosom številke VIN v polje, ki se nanaša na KI (2) ter pritisk na polje "Pregled VIN številke" ali "Potrdi VIN številko".

2.1.3. Račun: uporaba računa je mogoča po izpolnitvi dveh pomembnih korakov - (1) izpolnitev registracijskega obrazca (2) pritisk na gumb "Prijava". V obrazcu je potrebno podati naslednje informacije o stranki: e-poštni naslov in geslo. Registracijo se lahko izvede med postopkom nakupa poročila.

2.1.4.Ocene in komentarji: do ocen in komentarjev lahko dostopate preko namenske strani spletnega mesta:

2.1.4.1. za "blog" mora uporabnik storitve odpreti stran, kjer so pod članki na voljo ocene in komentarji. Pod člankom lahko dostopate do modula ocene in komentarji. Za dodajanje ocene ali komentarja pod vnosom v blogu je potrebno navesti naslednje podatke uporabnika storitve: ime in e-poštni naslov ter komentar.

2.1.4.2.za "poročila" na povezavi https://www.autodna.si/ocene-porocil, mora uporabnik storitve v primeru podajanja ocene ali komentarja navesti naslednje podatke; ime in e-poštni naslov, vrsto poročila, ki se ocenjuje, ter komentar.

2.1.5.Poročilo: uporaba poročila je mogoča po predhodnem pregledu kratkih informacij (KI). Ko so pridobljene KI, stranka izbere eno izmed vrst dodatnih poročil. Izdaja poročila je mogoča po izvedbi naslednjih korakov: (1) izpolnitev obrazca za naročanje, (2) pritisk na gumb “Kupi zdaj” ter (3) izvedba plačila. Pri naročanju je potrebno navesti ustrezno VIN številko izbranega vozila

2.1.6Novice: storitev prejemanja novic ( Newsletter ) je na voljo brezplačno; za začetek prejemanja novic uporabnik storitve navede svoj e-poštni naslov v polju za potrditev prejemanja novic na spletnem mestu ( to je e-poštni naslov, na katerega bodo novice redno poslane ). Po vpisu s klikom potrdite prijavo na novice. Uporabnik storitve ima pravico odstopiti od prejemanja novic v kateri koli fazi in ne da bi mu bilo treba navesti razlog za odstop; da bo uporabnik storitve odstopil od prejemanja novic, bo ponudniku storitev poslal zahtevo za odjavo. Novice lahko prekličete tudi s klikom na povezavo za preklic, ki je vključena v vsako e-poštno sporočilo z novicami, ki ga pošlje ponudnik storitev.

2.1.7Stranka je spletno stran vezana uporabljati na način, ki je v skladu z zakonom, moralnostjo in spoštuje osebne pravice ter intelektualno lastnino tretjih oseb. Prepovedane so nezakonite dejavnosti, ki lahko ogrozijo delovanje spletne strani in vodijo do slabšega slovesa ponudnika.

2.2.Stranki je prepovedano podajati nezakonite informacije. Stranka se zavezuje, da bo vnesla le podatke, ki so skladni z dejstvi.

2.3.Tehnične zahteve, ki so potrebne za uporabo spletne strani:

2.3.1.Računalnik, tablica, mobilni telefon ali druga multimedijska naprava z dostopom do interneta.

2.3.2. Posodobljen internetni brskalnik, nameščen v napravi z dostopom do interneta: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari.

2.3.3. Brskalnik omogoča uporabo piškotkov.

2.3.4. Brskalnik omogoča JavaScript

2.4.Blog, Kratke informacije, račun ter mnenja in komentarji so na voljo brezplačno.

2.5.Polno poročilo je plačljiva storitev – točna cena poročila bo na spletni strani zapisana po prejemu brezplačnega zapisa kratkih informacij – cena je podana v evrih. Cena je končna in vključuje kakršne koli davke in dajatve.

2.6.Blog, novice, uporabniški račun ter ocene in komentarji so na voljo za nedoločen čas. Kratke informacije in poročila so elektrosnke stortive / izdelki, ki so po vpisu VIN številke na voljo samo enkrat.

2.7.Ponudnik storitve je dolžan dostaviti elektronsko storitev / izdelek brez napak, kot je določeno v "Pogojih uporabe".

3. PODROBNA STANJA O POROČILU

3.1.Cena poročila in vrste poročil so navedene po tem, ko uporabnik pogleda kratke informacije. Za dostop do poročila mora uporabnik najprej pridobiti le te.

3.2.Informacije na poročilu, ki jih podaja spletna stran so le pomožne (sekundarne) in ne smejo v nobenem primeru končno vplivati na stranko ali zaključitev pogodbe o prodaji/nakupu. V primeru kakršnih koli dvomov o izvoru vozila, njegovem ozadju ali številu prevoženih kilometrov, je to kljub poročilu dobro preveriti pri ustreznem pristojnem organu. Ponudnik priporoča kontaktiranje avtoritet, omenjenih v poročilu (tudi, če dvomov ni) še preden se posameznik odloči za nakup.

3.3.Informacije ter podatki o zgodovini vozila, ki so zapisane v poročilu, izvirajo z neodvisnih in zunanjih virov. Vloga ponudnika storitve je tako omejena in prikazuje le informacije, ki so bile prejete. Ponudnik ne preverja zanesljivosti, točnosti ali verjetnosti prejetih informacij o vozilu in/ali dogodkih.

3.4.Stranka se zaveda, da ponudnik storitve svoje informacije prejema z javnih in drugih virov ter jih vključi v poročilo, ki morda vsebuje napake ali opustitve. Ponudnik storitev ne zagotavlja popolnosti poročila. Stranka razume, da vse informacije niso na voljo za vse redove in da ponudnik morda nima dostopa do določenih informacij, ki prav tako niso na voljo tretjim osebam. Stanka prav tako razume, da je lahko od prejema določenih informacij preteklo nekaj časa. Stranka se zaveda, da poročilo ne podaja zaključkov o stanju vozila in prevzema polno odgovornost za svoje odločitve in transakcije izvedene po nakupu poročila. Ponudnik storitve ne jamči, da so vsa poročila popolnoma brez napak in, da so popolna.

3.5.Obseg informacij in dostopna zgodovina vozila, je v poročilu predstavljena na najboljši možni način – odvisno od znamke, modela, leta in kraja proizvodnje – Stranka je pred izdajo poročila preko kratkih informacij obveščena o obsegu poročila ter o številu informacij, ki so na voljo za določeno vozilo. V skladu s temi podatki se stranka odloči, če bo zaključila nakup poročila ali nakup preklicala.

3.6.Digitalni opis izdelka:

Izdelek, ki ga nudi AUTODNA Sp. z o.o in NAVIUM d.o.o. na strani www.autoDNA.si

3.6.1.Glavne lastnosti: Elektronska storitev je sestavljena s podajanja informacij ter dogodkov o vozilu. Obseg informacij je zapisan na spletni strani po tem, ko stranka vnese zahtevane podatke.

3.6.2.Skupna cena: Cena, ki je uporabniku na voljo po hitrem pregledu KI

3.6.3.Funkcionalnost:

Slovenščina

Vrsta datoteke: pdf

Velikost: Velikost je odvisna od količine informcij, ki jih poročilo vsebuje

Vrsta dostopa: prenos

Pogoji dostopanja: Neomejena osebna uporaba, prepovedano množenje in shranjevanje na drugih napravah.

Omejitve: Brez

3.6.4.Omejitve: Brez

Strojna in programska oprema: računalnik, tablica, mobilni telefon ali druga večpredstavnostna naprava z dostopom do interneta. V primeru prenosa poročila v PDF obliki je potreben: bralnik PDF (kot je Adobe Acrobat Reader), posodobljen internetni brskalnik, nameščen v napravi z dostopom do interneta: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari. Piškotki morajo v brskalniku biti omogočeni.

4. PLAČILNE METODE

4.1.Spletna stran omogoča naslednje načine plačila:

4.1.1.Elektronsko plačilo s storitvijo VALÚ (https://www.valu.si).

4.1.2.Elektronsko plačilo z uporabo sistema Paypal (https://www.paypal.com).

4.1.3 Plačilo z debetno ali kreditno kartico, ki ga omogoča E-trgovina Activa (http://www.activa.si/e-trgovina.asp)

4.3.PayPal prenos omogoča storitev PayPal.

4.4.Uporabnik storitve je dolžan poročilo plačati v roku 3 koledarskih dni od sklenitve pogodbe. Poročilo bo generirano le, ko ga uporabnik storitve plača.

5. POGOJI O PREKINITVI POGODBE ZA ELEKTRONSKE STORITVE

5.1.Stranka in ponudnik storitve lahko svojo pogodbo s skupnim dogovorom prekineta na elektroski način.

5.2.Prekinitev pogodbe o elektronski storitvi, ki je bila določena za nedoločen čas (npr. Račun)

5.2.1.Stranka lahko pogodbo odpove s takojšnjim učinkom, brez, da bi podala kakršen koli razlog. Preko kontaktnega obrazca na spletni strani autoDNA mora poslati ustrezno izjavo.

5.2.2.V primeru uporabnikov storitev, ki so hkrati potrošniki ali fizične osebe, za katere velja potrošniška zakonodaja, lahko ponudnik storitev odpove pogodbo o elektronski storitvi, sklenjeno za nedoločen čas in neprekinjeno, le, če (1) zakon ali veljavni predpisi zahtevajo, da ponudnik storitev preneha zagotavljati kakršno koli elektronsko storitev danemu uporabniku storitve, ali (2) uporabnik storitve nezakonito in večkrat krši določila in pogoje, še posebej, če to pomeni objavo nezakonite vsebine, kljub temu, da prejme vsaj eno zahtevo za prenehati z objavo ali odstraniti navedeno vsebino najpozneje do navedenega roka. Kršitev določil in pogojev mora biti nezakonitega in objektivnega značaja. V takih primerih pogodba preneha veljati v 14 dneh od izjave o njeni odpovedi (to je odpovedni rok). V primeru preostalih uporabnikov storitev, ki niso potrošniki ali fizične osebe, za katere velja potrošniška zakonodaja, lahko ponudnik storitev odpove pogodbo o elektronskih storitvah, sklenjeno za nedoločen čas in trajnega značaja, s takojšnjim učinkom in brez potrebe po navajanju razloga. Ponudnik storitev tako izjavo pošlje po e-pošti ali s pismom na naslov uporabnika storitve, kot je naveden v računu.

5.2.3.V primeru prenehanja delovanja spletne strani lahko ponudnik storitv prekine pogodbo o elektronski storitvi, ki je bila ustvarjena za nedoločen čas (npr. Račun). Pogodba se izteče 14 dni po datumu predložitve, saj to obdobje velja za odpovedni rok.

6. PRAVILA O POSTOPKU PRITOŽB

6.1.Pritožbe povezane z zagotavljanjem elektronskih storitev:

6.1.1.Pritožbe, povezane z zagotavljanjem elektronskih storitev s strani ponudnika na spletni strani lahko predloži stranka v roku 30 dni po ugotovljeni nepravilnosti. To lahko stori z uporabo kontaktnega obrazca, ki je na voljo na spletni strani https://support.autodna.si/kontaktni-obrazec ali pisno, s pismom naslovljenim na ponudnika storiteve. Pismo je potrebno odposlati pred iztekom 30-dnevnega roka.

6.1.2.Pritožba mora vsebovati:Ime in priimek stranke, naslov pošiljaelja, podroben opis okoliščin. V primerih, ko se pritožba nanaša na poročilo (če so naslednji podatki na voljo) je potrebno navesti še: datum nakupa poročila, datum plačila, vrsto poročila ter višino transakcije.

6.1.3.Pritožbo se upošteva nemudoma, njen izid pa bo oznanjen v največ 14 dneh. Ponudnik storitve bo svoj odgovor na pritožbo poslal na e-poštni naslov stranke ali na kakršen koli drugi način, ki ga zahteva stranka.

7. PRAVICA ZA ODSTOP OD POGODBE

7.1.Uporabnik storitve, ki je hkrati potrošnik ali fizična oseba, za katero velja potrošniška zakonodaja, ki je s ponudnikom storitev sklenil pogodbo na daljavo, ima pravico odstopiti od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog in plačati kakršnih koli stroškov, z izjavo v 14 dneh. Za izpolnitev roka je treba izjavo poslati v 14 dneh. 14-dnevni odstopni rok teče od dneva, ko je bil digitalni izdelek dostavljen. V primeru pogodbe o storitvi se upošteva rok 14 dni od trenutka sklenitve pogodbe. Če se pogodba, sklenjena na daljavo, ukine, se šteje, da ni sklenjena.

7.2.Pravica do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, ne velja za potrošnika ali fizično osebo, za katero velja potrošniška zakonodaja, v naslednjih primerih: (1) pogodbe o storitvah, ko je ponudnik v celoti opravil storitev, kot je izrecno zahteval potrošnik ki je bil pred izvedbo storitve obveščen, da po opravljeni storitvi pravica do odstopa od storitve ne velja več; (2) pogodbe, pri katerih dostavljeni digitalni izdelek ni vnaprej generiran, ampak je izdelan po specifikaciji, ki jo zagotovi potrošnik, in je namenjen izpolnjevanju njegovih individualnih zahtev; (3) pogodbe, katerih predmet ima kratek rok ali se lahko zlahka prekine; (4) pogodbe o dostavi digitalne vsebine, ki ni registrirana pri nosilcu podatkov, pod pogojem, da je bila dostava opravljena po neposrednem soglasju potrošnika pred dnem izteka roka za odstop od pogodbe in je bil potrošnik obveščen, da ne bo imel pravice do odstopa od pogodbe.

7.3. Vloga za odstop od pogodbe je priložena tem »Pogojem uporabe«.

8. NESODNI POSTOPKI, VLOGE IN OBDELAVE PRITOŽB, TER DOSTOP DO TEH POSTOPKOV

8.1. Naslednje velja samo za uporabnike storitev, ki so potrošniki.

8.2. Potrošniku so na voljo naslednji nesodni postopki vložitve in obdelave pritožb: (1) zahteva za reševanje spora pri stalnem arbitražnem sodišču (več o tem na http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) zahtevo za izvensodno reševanje spora, poslana Tržnemu inšpektoratu in (3) podpora pri lokalnem zagovorniku pravic potrošnikov ali organizaciji, katere cilj je zaščititi pravice potrošnikov (kot je zveza potrošnikov ). Svetovanje lahko dobite po e-pošti, če pišete na zps@zps.si ali pokličete na telefonsko številko 090 50 90

8.3. Več podrobnosti o nesodnih postopkih vložitve in obravnavanja pritožb, ki so potrošniku na voljo na lahko najdete na uradni strani RS: https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/varstvo-potrosnikov-in-konkurence/

8.4. Na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL boste našli spletno platformo, ki olajša reševanje sporov med potrošniki in podjetji na ravni EU (spletno mesto za spletno reševanje sporov). Platforma je interaktivno, večjezično spletno mesto, ki ponuja obsežno podporo potrošnikom in podjetjem, ki želijo rešiti spor v zvezi s pogodbo o prodaji ali storitvah, sklenjeno na spletu, zunaj sodišča.

9. OSEBNI PODATKI

9.1.Osebne podatke, obdelane na naši spletni strani za namene teh pogojev in določil upravlja izvajalec storitev. Vsi osebni podatki se obdelujejo v skladu s Pravilnikom o zasebnosti, objavljenem na naši spletni strani. V pravilniku o zasebnosti so navedena pravila, ki veljajo za obdelavo osebnih podatkov s strani skrbnika zaradi zagotavljanja storitve preko spletne strani. Določa podlago in obseg obdelave osebnih podatkov, pa tudi pravice oseb, katerih osebni podatki se obdelujejo. Prav tako določa uporabo piškotkov in analitičnih orodij na spletni strani. Uporaba spletnega mesta je prostovoljna, prav tako je zagotavljanje osebnih podatkov od uporabnika spletne strani, razen v primerih, določenih v Pravilniku o zasebnosti.

10. AVTORSKE PRAVICE

10.1.Vsa vsebina in logotipi, ki jih vsebuje spletna stran, so zaščiteni z avtorskimi pravicami ponudnika storitev v skladu z zakonom o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah z dne 4. Februar 1994 (Uradni list št. 24, točka 83, kot je zapisana.).

10.2.Stranka lahko objavljene material objavljene na spletni strani pregleduje ter prenese eno kopijo pridobljenih matrialov – vse v obsegu omejitev, ki jih določa zakon o zasebni uporabi.

10.3.Logotipe in drugo vsebino spletne strani je prepovedano uporabljati na kakršen koli način, ki ni dovoljen v pogojih uporabe ali na način, ki ga brezpogojno določa zakon.

11. POSLOVNI PREDPISI

11.1. Naslednja določila pogojev uporabe veljajo samo za uporabnika storitve, ki ni potrošnik. Od 1. januarja 2021 to velja tudi za pogodbe, sklenjene najkasneje na ta dan, s strani uporabnika storitve, ki ni fizična oseba, ki sklene pogodbo v neposredni zvezi s svojo gospodarsko dejavnostjo in kadar pogodba jasno ne kaže nobene povezave s poklicno dejavnostjo omenjene osebe, kot je registrirana v CEIDG (CentralRegistration And Information On Business).

11.2. Ponudnik storitev lahko kadar koli ukrepa za preverjanje in potrditev informacij, ki jih posreduje uporabnik storitve. Ponudnik storitev ima v okviru preverjanja pravico zahtevati od uporabnika storitve skeniranje potrdil in drugih dokumentov, ki so morda potrebni za dokončanje preverjanja. Ponudnik storitev ima med preverjanjem pravico začasno ustaviti račun uporabnika storitve, dokler preverjanje ni zaključeno.

11.3. Ponudnik storitev ima pravico do odstopa od pogodbe o elektronski storitvi, sklenjene z uporabnikom storitve, v 14 koledarskih dneh od dneva, ko je bila sklenjena.

11.4. Ponudnik storitev ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo ali nezmožnost izvajanja storitve, kot je dogovorjeno, če storitve ni bilo mogoče izvesti zaradi kakršnih koli napak in tehničnih težav ali prekinitev zaradi vzdrževanja.

11.5. Ponudnik storitev ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo ali nezmožnost zagotavljanja storitve, kot je dogovorjeno, če storitve ni bilo mogoče dostaviti zaradi višje sile (kot so hekerski napadi, naravne katastrofe, epidemije, nemiri ali vojne) ali kakršnih koli drugih razlogov na katere ponudnik storitev ni imel vpliva.

11.6. Odgovornost ponudnika storitve do uporabnika storitve, ne glede na njeno pravno podlago, je omejena (tako glede posameznega zahtevka kot glede na vsoto vseh vloženih zahtevkov) na skupni znesek plačil, ki jih uporabnik storitve izvede ponudniku storitve za dostavo elektronskih storitev. Znesek ne sme presegati 1.000,00 PLN. Zgornja omejitev velja za vsak zahtevek, ki ga uporabnik storitve vloži do ponudnika storitve. Ponudnik storitve je do uporabnika storitve odgovoren le za tipično škodo, ki je bila predvidena na dan podpisa pogodbe, in ne nosi nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo dobička.

12. KONČNE DOLOČBE

12.1.Pogodbe sklenjene na spletni strani so zaključene v skladu s Poljskim zakonikom.

12.2.Deli, ki jih ne zajemajo te pogoji uporabe so: civilni zakonik, zakon o elektronskih storitvah, z dne 30. Maj 2014 o pravicah in odgovornosti potrošnikov (Uradni list 2014 št. 827) ter zakon o elektronskih storitvah 18. Julij 2002 (Uradni list št. 144, točka 1204, kot je zapisana.).

12.3.Spremembe pogojev uporabe:

12.3.1.Proizvajalec storitve si pridržuje pravico za izvajanje sprememb pogojev uporabe. Spremenjeni pogoji so za stranko zavezujoči, kot je opredeljeno v členu 384 civilnega zakonika; če je bila stranka ustrezno obveščena o spremembah in se v roku 14 dni po spremembi ni umaknila s pogodbe o opravljanju elektronskih storitev.

12.3.2.Cilj sprememb pogojev uporabe ni poseganje v pravice strank, ki so prav tako potrošniki v smislu člena 22 [1] civilnega zakonika in so spletno stran uporabljali pred izvedenimi spremembami, ki so v tem primeru upravičeni do upoštevanja predhodnih določb.

12.4.Spori: Kakršni koli spori med ponudnikom storitve in stranko, ki je obenem potrošnik, so predmet posameznih sodišč, ki delujejo v skladu s civilnim zakonikom. Kakršni koli spori med ponudnikom in stranko, ki obenem ni potrošnik, so predmet sodišča s pristojnostjo nad sedežem podjetja ponudnika.

Priloga: Vloga za odstop od pogodbe

Vloga za odstop od pogodbe.
(prosimo, da to vlogo izpolnite in pošljete le, če želite odstopiti od pogodbe)

– Naslov:

NAVIUM Group d.o.o.
Celjska cesta 7 / 3250 Rogaška Slatina
kontakt@autodna.si

Spodaj podpisani(*) izjavljam, da želim odstopiti od prodajne pogodbe v zvezi z naslednjimi predmeti(*) , pogodbo o dostavi glede naslednjega(*) posebnega dogovora o sodelovanju, da ustvarimo naslednje(*), / storitvene pogodbe za zagotavljanje naslednje storitve (*)

– Datum pogodbe(*) / dobave(*)

– Ime in priimek potrošnika / stranke

– Naslov

– Podpis (potreben samo, če je obrazec poslan v natisnjeni obliki)

– Datum

(*) Izbrišite po potrebi

Spletna stran uporablja piškotke, zaradi zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, s katerimi lahko uporabite naše storitve, zagotovite optimizirano vsebino in prilagodite spletno stran svojim potrebam. Piškotke lahko upravljate s spreminjanjem nastavitev brskalnika. Z nadaljno uporabo naše spletno stran, ne da bi spremenili nastavitve vašega brskalnika, se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem lahko najdete v Pravilniku o zasebnosti naše spletne strani.