Pogoji uporabe

1.SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. Spletna storitev na voljo na www.autodna.si, ki jo vodita AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z registriranim sedežem podjetja v mestu Łódź (naslov in naslov storitve: Obywatelska Ulica 128/152, 94-104 Łódź) vnesena v registru podjetnikov Nacionalnega sodnega registra pod KRS številko 0000349742; registracijsko sodišče, kjer se hrani datoteka o podjetju: Okrožno sodišče v Łódź – Mestno središče v Lodz, Oddelek za nacionalni sodni register, osnovni kapital 50 000 PLN; NIP: 5492391545; REGON: 121164104; e-poštni naslov: kontakt@autodna.si, kontaktna telefonska številka: +48 22 350 01 28 (standardna cena klica - kot za navadni telefonski klic po tarifi operaterja) ter klepetalnik in kontaktni obrazec so na voljo na spletni strani internetnega Servisa.

1.2. Naslednji pogoji uporabe niso namenjeni izključevanju ali omejevanju kakršnih koli pravic stranke, ki je prav tako potrošnik glede na zakonske določbe. V primeru neskladnosti z določbami pogojev uporabe, ki so zapisane zgoraj, prevladajo te določbe.

1.3.Definicije:

1.3.1. BLOG: elektronska storitev, spletni blog, na voljo na spletni strani autoDNA, ki je povezan z vsebino strani.

1.3.2. ZAKON O PRAVICAH POTROŠNIKOV - Zakon z dne 30. maja 2014 o pravicah potrošnikov (Ur. list R. Poljske iz leta 2014, točka 827, s spremembami).

1.3.3. PRZELEWY24 - podjetje PayPro S.A s sedežem v Poznanju (naslov sedeža: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznanj, Poljska), vpisano v Register podjetnikov poljskega Državnega sodnega registra (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) , ki ga vodi Okrajno sodišče Poznanj - Nowe Miasto i Wilda v Poznanju, njegov Osmi - gospodarski oddelek Državnega sodnega registra pod številko KRS 0000347935, NIP (davčna št.) 7792369887, REGON (poljska statiastična št. subjekta) 301345068, z osnovnim kapitalom 5.476.300,00 PLN, vplačanim v celoti, ter vpisano v Register domačih plačilnih institucij, ki ga vodi poljski organ - Komisija za finančni nadzor (Komisja Nadzoru Finansowego - KNF) pod številko UKNF IP24/2014, e-poštni naslov: serwis@przelewy24.pl; telefonska številka: +48 61 642 93 44 (cena povezave kot za standardno povezavo - po ceniku danega operaterja), izvaja storitve elektronskih plačil prek spletne strani http://www.przelewy24.pl.

1.3.4. KRATKE INFORMACIJE (KI): informacije pridobljene s kratkim poročilom o informacijah in dogodkih določenega vozila. Takšne informacije vključujejo razpoložljivost, nerazpoložljivost ali količino informacij in dogodkov, ki jih izbrano poročilo sploh vsebuje. Ne vsebuje podrobnosti, ki se nanašajo na vozilo.

1.3.5. CIVILNA KODA: civilna koda zakonik 23 April 1964 (Uradni list iz 1964 št. 16, točka. 93, kot je bila zapisana.).

1.3.6. RAČUN - Elektronska storitev, z individualnim imenom (e-poštni naslov) in s strani Koristnika storitev podanim geslom identificirana in dostopna zbirka virov v IT sistemu Ponudnika storitev, v katerem se zbirajo podatki Koristnika storitev.

1.3.7. VIN ŠTEVILKA: edinstvena identifikacijska številka motornega vozila, ki je sestavljena z največ 17 znakov (črke in številke) (Identifikacijska številka vozila).

1.3.8. MNENJA IN KOMENTARJI – Elektronska storitev na voljo na Spletnem mestu, ki omogoča Koristnikom storitev objavljati svoja mnenja in komentarje v zvezi s Poročili ter pod vpisi v Blogu.

1.3.9. PAYPAL: PayPal (Evropa) S.à r.l. & Cie, S.C.A. s sedežem podjetja v Luksemburgu (naslov: 5. Condignation, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg) obdelovanje plačil z http://www.paypal.com/.

1.3.10. VOZILO: mehansko vozilo, kateremu pripada VIN številka, ki jo je vpisal uporabnik storitve.

1.3.11. POGOJI UPORABE: pogoji uporabe na spletni strani www.autodna.si.

1.3.12. SPLETNA STRAN: spletna stran ponudnika storitve, ki je na voljo na www.autodna.si.

1.3.13. ELEKTRONSKA STORITEV: ponudnik storitve le to nudi v elektronski obliki preko svoje spletne strani.

1.3.14. STRANKA: fizična oseba, pravna oseba ali subjekt brez pravne osebnosti, ki elektronsko storitev uporablja v skladu s pogoji uporabe.

1.3.15. PONUDNIK STORITVE: AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ s sedežem podjetja v mestu Łódź (naslov: Obywatelska ulica 128/152, 94-104 Łódź) zapisan v register podjetnikov Državneg sodnega registra, pod KRS številko 0000349742; registracijske informacije podjetja hrani: Okrožno sodišče Łódź – Mestno središče v Łódź, XX Divizija državnega sodnega registra, osnovni kapital 50 000 PLN; NIP: 5492391545; REGON: 121164104; e-poštni naslov: kontakt@autodna.si

1.3.16. NEWSLETTER: Storitev elektronske distribucije, ki jo izvajalec storitev izvaja po e-pošti. Vsem prejemnikom storitev omogoča, da občasno prejemajo samodejne e-poštne novice, katere vključujejo novosti o spletni strani autoDNA in aktulnih popustih.

1.3.17. PAYU - družba PayU S.A s sedežem v Poznanju (naslov sedeža: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznanj, Poljska), poljska plačilna institucija, ki jo nadzoruje poljski organ - Komisija za finančni nadzor (Komisja Nadzoru Finansowego - KNF), vpisana v Register plačilnih storitev pod številko IP1/2012, vpisana v Register podjetnikov poljskega Državnega sodnega registra (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) pod številko 0000274399, registrske dokumente hrani Okrajno sodišče Poznanj - Nowe Miasto i Wilda v Poznanju; osnovni kapital v višini 7.789.000,00 PLN v celoti vplačan; NIP (davčna št.) 7792308495, REGON (poljska statiastična št. subjekta) 300523444, kontaktni e-poštni naslov: pomoc@payu.pl, izvaja storitve podpira elektronskih plačil prek spletnega mesta http://www.payu.pl.

2. ELEKTRONSKE STORITVE NA SPLETNI STRANI

2.1. Ponudnik storitev preko spletne strani nudi storitve, kot so: blog, kratke informacije, račun, ocene in komentarji, poročila ter Newsletter.

2.1.1. Blog – uporaba bloga - spletnega dnevnika je možna po prehodu na ustrezen zavihek spletnega mesta z imenom Blog ali Novice (zavihek je na voljo na spletnem naslovu: https://www.autodna.si/blog/). Blog je na voljo vsem obiskovalcem Spletnega servisa, brez potrebe posredovanja kakršnih koli podatkov ali opravljanja kakršnih koli drugih korakov. Oseba, ki uporablja spletni dnevnik (blog), ima možnost prenehanja uporabe le-tega kadarkoli in brez navedbe razloga, zgolj tako, da zapre spletni brskalnik ali preide na drugo spletno mesto.

2.1.2. Kratke informacije: uporaba KI je mogoča po izvedbi dveh korakov - (1) z vnosom številke VIN v polje, ki se nanaša na KI (2) ter pritisk na polje "Pregled VIN številke" ali "Potrdi VIN številko".

2.1.3. Račun: uporaba računa je mogoča po izpolnitvi dveh pomembnih korakov - (1) izpolnitev registracijskega obrazca (2) pritisk na gumb "Prijava". V obrazcu je potrebno podati naslednje informacije o stranki: e-poštni naslov in geslo. Registracijo se lahko izvede med postopkom nakupa poročila.

2.1.4. Mnenja in komentarji - koriščenje Mnenj in komentarjev je možno na naslednji način:

2.1.4.1. v primeru Bloga - po prehodu na stran z vpisom v Blogu, pod katerim je na voljo modul Mnenja in komentarji. V cilju dodaje komentarja pod vpisom v blogu je potrebno posredovati naslednje podatke Koristnika storitev: njegovo ime in e-poštni naslov ter vsebino komentarja;

2.1.4.2. v primeru Poročil - za dodajo mnenja ali ocene v zvezi s Poročilom je potrebno izpolniti obrazec, ki se ga dobi na voljo prek povezave, ki jo Koristnik storitev individualno prejme po nakupu Poročila na e-poštni naslov, ki ga je sam podal. V obrazcu je potrebno vnesti naslednje podatke Koristnika storitev: ime in priimek ter e-poštni naslov, izbor vrste ocenjevanega poročila izmed razpoložljivih na obrazcu ter vsebino mnenja, vključno z oceno z uporabo zvezdic ali številk, ki so na voljo v obrazcu.

2.1.5. Poročilo: uporaba poročila je mogoča po predhodnem pregledu kratkih informacij (KI). Ko so pridobljene KI, stranka izbere eno izmed vrst dodatnih poročil. Izdaja poročila je mogoča po izvedbi naslednjih korakov: (1) izpolnitev obrazca za naročanje, (2) pritisk na gumb “Kupi zdaj” ter (3) izvedba plačila. Pri naročanju je potrebno navesti ustrezno VIN številko izbranega vozila

2.1.5 Poročilo - pridobitev Poročila je možna po predhodni pridobitvi Skrajšne informacije (KI). Po pridobitvi KI Koristnik storitev izbere eno ali več vrst Poročil, ki so na voljo na spletnem mestu Spletnega servisa. Izbrana Poročila se dobi na voljo po opravitvi treh zaporednih korakov – (1) po izpolnitvi obrazca za naročilo Poročila, (2) po kliku v polje »Kupi in plačaj zdaj« in (3) izvedbi plačila. V obrazcu za naročilo Poročila je potrebno navesti e-poštni naslov in številko VIN Vozila. Za izpolnitev obrazca za naročilo Poročila se je potrebno prijaviti v svoj Račun v Spletnem servisu, v primeru neobstoja Računa pa je le-tega možno ustvariti tekom oddaje naročila, tako da se po ustvaritvi Računa opravi prijavo vanj in izvede postopek.

2.1.6 Newsletter: storitev prejemanja novic ( Newsletter ) je na voljo brezplačno; za začetek prejemanja novic uporabnik storitve navede svoj e-poštni naslov v polju za potrditev prejemanja novic na spletnem mestu ( to je e-poštni naslov, na katerega bodo novice redno poslane ). Po vpisu s klikom potrdite prijavo na novice. Uporabnik storitve ima pravico odstopiti od prejemanja novic v kateri koli fazi in ne da bi mu bilo treba navesti razlog za odstop; da bo uporabnik storitve odstopil od prejemanja novic, bo ponudniku storitev poslal zahtevo za odjavo. Novice lahko prekličete tudi s klikom na povezavo za preklic, ki je vključena v vsako e-poštno sporočilo z novicami, ki ga pošlje ponudnik storitev.

2.1.7 Stranka je spletno stran vezana uporabljati na način, ki je v skladu z zakonom, moralnostjo in spoštuje osebne pravice ter intelektualno lastnino tretjih oseb. Prepovedane so nezakonite dejavnosti, ki lahko ogrozijo delovanje spletne strani in vodijo do slabšega slovesa ponudnika.

2.2. Stranki je prepovedano podajati nezakonite informacije. Stranka se zavezuje, da bo vnesla le podatke, ki so skladni z dejstvi.

2.3. Tehnične zahteve, ki so potrebne za uporabo spletne strani:

2.3.1. Računalnik, tablica, mobilni telefon ali druga multimedijska naprava z dostopom do interneta.

2.3.2. Posodobljen internetni brskalnik, nameščen v napravi z dostopom do interneta: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari.

2.3.3. Brskalnik omogoča uporabo piškotkov.

2.3.4. Brskalnik omogoča JavaScript.

2.4. Blog, Newsletter, Kratke informacije, račun ter mnenja in komentarji so na voljo brezplačno.

2.5. Dajanje Poročil na voljo je plačljivo - cena Poročila je navedena na spletnem mestu Spletnega servisa po tem, ko Koristnik storitev od Ponudnika storitev pridobi Skrajšano informacijo; cene Poročil so podane v odvisnosti od izbrane jezikovne različice spletnega mesta Spletnega servisa - v poljskih zlotih, evrih, madžarski forintih, romunskih lejih ali čeških kronah. Ta cena je bruto cena, vključujoča davke in vse druge stroške.

2.6. Nudenje Bloga, Računa ter Mnenj in komentarjev je časovno neomejeno. Skrajšana informacija in Poročilo sta enkratne narave in sta ob prejemu KI oziroma Poročila končna.

3. PODROBNA STANJA O POROČILU

3.1. Cena poročila in vrste poročil so navedene po tem, ko uporabnik pogleda kratke informacije. Za dostop do poročila mora uporabnik najprej pridobiti le te.

3.2. KI in Poročilo sta pomožne (dodatne) narave in ne moreta biti edina podlaga odločitve za sklenitev ali nesklenitev pogodbe o prodaji Vozila s strani Koristnika storitev. V primeru kakršnih koli dvomov glede izvora vozila, njegovega dejanskega stanja, v tem glede kilo metrine in zgodovine Vozila, Ponudnik storitev odločno priporoča opraviti ustrezne preveritve pri ustreznih državnih organih, pri lastniku Vozila in/ali tretjih osebah, ki lahko na tem področju nudijo pomoč (npr. postaje za tehnične preglede vozil, pooblaščeni servis, cenilci avtomobilov). Ponudnik storitev priporoča v vsakem primeru (tudi v primerih neobstoja dvomov in ne glede na vsebino KI in Poročila) obrniti se na zgoraj navedene organe in osebe za ustrezno preveritev Vozila pred odločitvijo o sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

3.3. Informacije in dogodki v zvezi z Vozili, ki se dajejo na voljo v okviru KI in Poročila, prihajajo iz virov, ki so zunanji in neodvisni od Ponudnika storitev. Vloga Ponudnika storitev je v tem, da jih da na voljo Koristniku storitev prek Spletnega servisa v okviru KI in Poročila tako, da je zagotovljena njihova skladnost s stanjem teh virov, ki so na voljo Ponudniku storitev v času objave/predaje KI in Poročila. Ponudnik storitev praviloma nima pravice samostojno: vnašati, dopolnjevati, posodabljati, spreminjati ali brisati informacij in dogodkov v zvezi z Vozili – take spremembe so možne le na podlagi spremembe, generirane s strani vira podatkov, ali v sodelovanju z virom podatkov, razen če bi splošno veljavni predpisi to Ponudniku storitev dovoljevali ali ga k izvajanju ustreznih takih sprememb zavezovali. V primeru opazitve nepravilnosti ali prejema prijave ali reklamacije v zvezi s tem, bo Ponudnik storitev ukrepal v cilju razjasnitve morebitnih nepravilnosti tako, da se bo obrnil na vir informacij in dogodkov, ki so predmet prijave ali reklamacije.

3.4. Ponudnik storitev zbira podatke iz številnih zunanjih virov, ki so neodvisni od Ponudnika storitev, da jih uporabi in da voljo v okviru KI in Poročila. Viri, iz katerih Ponudnik storitev zbira podatke, uporabljajo različna teleinformatska orodja, podatke zbirajo na različne načine in v različnih terminih, poleg tega pa lahko imajo vpliv na (ne)zajetje posameznih podatkov v okviru Poročila okoliščine, povezane z njihovim prenosom v času oddaje Poročila na voljo (v tem morebitna višja sila in raven kakovosti prenosa na daljavo na strani vira podatkov), kar lahko v nekaterih primerih povzroči neskladnost podatkov. Iz tega razloga Ponudnik storitev opozarja, da je možno, da ne bodo dane na voljo vse sicer obstoječe informacije in dogodki v zvezi z Vozili ter da je možno, da vse, kar bo dano na voljo v okviru KI ali Poročila, ne bo vedno popolnoma kompletno in pravilno. Podatki v KI in Poročilu so pomožne narave in ne smejo biti edina podlaga za odločitev o sklenitvi ali nesklenitvi pogodbe o prodaji Vozila s strani Koristnika storitev. Ponudnik storitev še opozarja, da zaradi zgoraj navedenih razlogov informacije in dogodki v zvezi z Vozili, vsebovani v KI in Poročilu, ne morejo v vsakem primeru nedvoumno določati dejanskega stanja Vozila. KI in Poročilo predstavljata zgodovino Vozila (informacije in dogodki v zvezi z Vozilom), kot jo opredeljujejo podatki iz številnih zunanjih virov, neodvisnih od Ponudnika storitev, pri čemer je iz zgoraj navedenih razlogov možno, da ta zgodovina ne bo skladna z dejanskim stanjem Vozila. Zato Ponudnik storitev priporoča, da se v vsakem primeru (tudi v primerih neobstoja dvomov in ne glede na vsebino KI in Poročila) Koristnik storitve obrne na ustrezne državne organe, na lastnika Vozila ali druge tretje osebe, ki v zvezi s tem lahko nudijo pomoč (npr. postaje za tehnične preglede vozil, pooblaščeni servisi, cenilci avtomobilov), v preveritev dejanskega stanja vozila še pred odločitvijo o sklenitvi prodajne pogodbe. Odločitev o nakupu danega Vozila je v pristojnosti Koristnika storitev.

3.5. Obseg informacij in dogodkov v zvezi z Vozili, ki se dajejo na voljo s Poročilom, je maksimalni razpoložljivi obseg, ki ga premore Ponudnik storitev v času, ko je Poročilo dano na voljo, ter je odvisen od vrste Vozila, njegovega proizvajalca, modela, leta in kraja proizvodnje ter znamke - Koristnika storitev se pred možnostjo pridobitve danega Poročila vsakokratno s Skrajšano informacijo prej obvesti o obsegu in količini razpoložljivih informacij ali dogodkov oziroma o morebitni nerazpoložljivosti le-teh. Koristnik storitev se na podlagi Skrajšane informacije odloči o tem, ali si nabavi Poročilo in katero vrsto le-tega oziroma ali ga odkloni.

3.6. Opis digitalnega izdelka - Poročila:

Izdelek, ki ga nudi AUTODNA Sp. z o.o na strani www.autoDNA.si

3.6.1. Glavne značilnosti Poročila: Elektronska storitev nudenja informacij in dogodkov v zvezi z Vozilom v obliki elektronskega poročila na podlagi podatkov, pridobivanih iz številnih zunanjih in od Ponudnika storitev neodvisnih virov, ki so na voljo v Spletnem servisu in so skladno s stanjem teh virov na voljo Ponudniku storitev v času oddaje na voljo Poročila. Obseg informacij in dogodkov je podan na spletnem mestu Spletnega servisa po pridobitvi Skrajšane informacije s strani Koristnika storitev.

3.6.2. Cena: Cena je dana na voljo Koristniku storitev po pridobitvi Skrajšane informacije (SI) na strani Spletnega servisa. Koristnika storitev se o skupni ceni, vključujoči davke in druge stroške, kadar pa višine teh elementov ni možno določiti - o obveznosti njihovega plačila, obvesti z informacijo na spletnem mestu Spletnega servisa vsakokratno še pred nakupom Poročila tekom oddaje naročila.

3.6.3. Funkcionalnost:

Jezik: slovenski

Vrsta datoteke: pdf

Velikost: Velikost je odvisna od količine informacij v poročilu

Vrsta dostopa: prenos, dostop do Poročila je omogočen takoj po nakupu le-tega, najkasneje v 1 koledarskem dnevu (standardno v do 5 minutah) od trenutka prejema s strani Ponudnika storitev potrdila o izvršenosti plačila, prejetega od izbranega izmed plačilnih operaterjev, ki so na voljo v okviru Spletnega servisa. Pogoji dostopa: neomejena uporaba za lastne potrebe.

Omejitve: brez

3.6.4. Interoperabilnost:

Strojna in programska oprema: Računalnik, tablica, telefon ali druga multimedijska naprava z dostopom do interneta. Za prenos Poročila v PDF obliki - bralnik datotek PDF (npr. Adobe Acrobat Reader), Internetni brskalnik nameščen na napravi z dostopom do interneta v zadnji različici: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari. Omogočenost datotek cookies (piškotkov) v spletnem brskalniku. Strojna in programska oprema: Računalnik, tablica, telefon ali druga multimedijska naprava z dostopom do interneta. Za prenos Poročila v PDF obliki - bralnik datotek PDF (npr. Adobe Acrobat Reader), Internetni brskalnik nameščen na napravi z dostopom do interneta v zadnji različici: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari. Omogočenost datotek cookies (piškotkov) v spletnem brskalniku.

4. PLAČILNE METODE

4.1. Spletna stran omogoča naslednje načine plačila:

4.1.1. Elektronska plačila prek spletnega servisa PRZELEWY24 – možni načini plačil so pred izvedbo plačila na voljo na spletnem mestu Spletnega servisa ter na spletni strani PRZELEWY24 https://www.przelewy24.pl/.

4.1.2. Elektronska plačila prek PayU – možni načini plačil so pred izvedbo plačila na voljo na spletnem mestu Spletnega servisa ter na spletni strani PayU https://payu.com/.

4.1.3 Elektronska plačila prek servisa Paypal (https://www.paypal.com).

4.2. Poravnave transakcij s kreditno kartico in spletnimi bančnimi nakazili se izvajajo prek Poravnalnega centra PRZELEWY24 https://www.przelewy24.pl/.

4.3. Poravnave transakcij s kreditno kartico in spletnim nakazilom se izvajajo prek Poravnalnega centra PayU https://payu.com/.

4.4. Poravnave transakcij PayPal se izvajajo prek servisa PayPal.

4.5. Uporabnik storitve je dolžan poročilo plačati v roku 3 koledarskih dni od sklenitve pogodbe. Poročilo bo generirano le, ko ga uporabnik storitve plača.

5. POGOJI O PREKINITVI POGODBE ZA ELEKTRONSKE STORITVE

5.1. Stranka in ponudnik storitve lahko svojo pogodbo s skupnim dogovorom prekineta na elektroski način.

5.2. Prekinitev pogodbe o elektronski storitvi, ki je bila določena za nedoločen čas (npr. Račun)

5.2.1. Koristnik storitev lahko odpove pogodbo s takojšnjim učinkom in brez navedbe razlogov tako, da pošlje ustrezno pisno izjavo, ki jo na primer pripravi z uporabo kontaktnega obrazca na spletni strani https://support.autodna.si/kontaktni-obrazec, na ta e-poštni naslov: kontakt@autodna.si, ali z navadno pošto na naslov Ponudnika storitev: ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, Poljska.

6. PRAVILA REKLAMACIJSKEGA POSTOPKA

6.1. Ta točka 6.1 Pravilnika opredeljuje postopek obravnavanja reklamacij, ki je skupen za vse reklamacije, ki se prijavljajo Ponudniku storitev, in se tako uporablja tudi za reklamacije v zvezi s Poročili in drugimi Elektronskimi storitvami ter delovanjem Spletnega servisa.

6.1.1. Reklamacijo se lahko predloži na primer tako, da se pripravi ustrezno sporočilo z uporabo kontaktnega obrazca na spletni strani https://support.autodna.si/kontaktni-obrazec, ki se ga pošlje na e-poštni naslov: kontakt@autodna.si, ali v pisni obliki s pismom, poslanim na navadni naslov Ponudnika storitev: ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, Poljska.

6.1.2. Ponudnik storitev priporoča v prijavi reklamacije navesti: (1) informacije in okoliščine v zvezi s predmetom reklamacije, predvsem pa vrsto nepravilnosti ali neskladnosti s pogodbo ter datum pojavitve le-te; (2) zahtevati na določen način zagotoviti skladnost s pogodbo ali izjavo o znižanju cene ali dati izjavo o odstopu od pogodbe ali podati kak drug zahtevek; in (3) kontaktne podatke prijavitelja reklamacije – to bo olajšalo in pospešilo obravnavo reklamacije. Če se reklamacija nanaša na Poročilo, Ponudnik storitev priporoča dodatno predložiti (kadar so podatki na voljo in se nanašajo na reklamacijo): VIN, št. transakcije, datuma nakupa Poročila; datum izvršitve plačila za kupljeno Poročilo; vrsto kupljenega Poročila in znesek plačila. Zgoraj navedeno so le priporočila in morebitno neupoštevanje le-teh nima vpliva na učinkovitost reklamacji.

6.1.3. Če se tekom obravnave reklamacije spremenijo kontaktni podatki, ki jih je ob prijavi reklamacije podal prijavitelj, je le-ta dolžan o tem obvestiti Ponudnika storitev.

6.1.4. Prijavitelj lahko reklamaciji priloži dokaze (npr. fotografije, posnetki vsebine na zaslonu, dokumente), povezane s predmetom reklamacije. Ponudnik storitev pa lahko od prijavitevlja reklamacije zahteva predložitev dodatnih informacij ali dokazov (npr. fotografije, posnetke vsebin na zaslonu), ki lahko olajšajo in pospešijo njegovo obravnavo reklamacije.

6.1.5. Ponudnik storitev bo na reklamacijo odgovoril nemudoma, najkasneje v 14 koledarskih dneh od datuma njenega prejema.

6.2. Podlago in obseg zakonske odgovornosti Ponudnika storitev določajo splošno veljavni pravni predpisi, zlasti civilni zakonik R. Poljske (Kodeks Cywilny), Zakon (R. Poljske) o pravicah potrošnikov in Zakon o zagotavljanju elektronskih storitev z dne 18. julija 2002 (Ur. list R. Poljske št. 144, točka 1204 s spremembami).

6.2.1. Ponudnik storitev navaja, da je s predpisi določena odgovornost Ponudnika storitev za skladnost storitve s pogodbo v primeru reklamacije glede digitalne vsebine ali storitve ali premične stvari, ki služi izključno le kot nosilec digitalne vsebine, ki jo je potrošnik kupil na podlagi pogodbe, sklenjene s Ponudnikom storitev po 01. januarju 2023 ali pred tem datumom, če naj bi bila ali je bila dostava take digitalne vsebine ali storitve opravljena po tem datumu, opredeljena z določili Zakona (R. Poljske) o pravicah potrošnikov z besedilom, ki se uporablja od 01. januarja 2023, zlasti z določili 43h. do 43q. člena Zakona o pravicah potrošnikov. Ta določila še zlasti opredeljujejo podlago in obseg odgovornosti Ponudnika storitev do potrošnika v primeru neskladnosti storitve s pogodbo.

7. PRAVICA ODSTOPA OD POGODBE

7.1. Koristnik storitve, ki je hkrati potrošnik ali fizična oseba, za katero veljajo predpisi, nanašajoči se na potrošnike, ki je s Ponudnikom storitev sklenil pogodbo na daljavo, lahko odstopi od nje brez navedbe razlogov in brez stroškov zanj (ob veljavnosti točke 7.4. Pravilnika) tako, tako da v štirinajstih dneh predloži ustrezno izjavo. Predložitev bo opravljena v tem roku, če bo izjava odposlana pred njegovim iztekom. Izjavo o odstopu od pogodbe se lahko npr. pošlje na e-poštni naslov kontakt@autodna.si ali pisno na naslov Ponudnika storitev: ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź (Poljska).

7.2. Rok za odstop od pogodbe začne teči: (1) za pogodbo, po kateri podjetnik izda artikel, pri čemer je dolžan prenesti lastništvo le-tega - od prevzema artikla v posest s strani potrošnika ali z njegove strani imenovane tretje osebe, ki pa ne more biti prevoznik, v primeru pogodbe, ki pa: (a) vključuje več stvari, ki se dostavijo ločeno, v več partijah ali delih - od prevzema v posest zadnjega izmed teh stvari, partij ali ali delov, (b) določa redno dostavljanje stvari skozi omejeno časovno obdobje - od prevzema v posest prve od teh dostavljenih stvari; (2) za druge pogodbe - od dneva sklenitve pogodbe.

7.3. V primeru odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

7.4. Pri storitvi, katere izvedba se je – na izrecno zahtevo potrošnika ali fizične osebe, za katero veljajo predpisi, nanašajoči se na potrošnike – začela pred potekom roka za odstop od pogodbe, je potrošnik ali fizična oseba, za katero veljajo predpisi, nanašajoči se na potrošnike, ki po vložitvi takega zahtevka uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, dolžan plačati za storitev, opravljeno do trenutka odstopa od pogodbe. Višina plačila se izračuna sorazmerno z obsegom opravljene storitve, ob upoštevanju s pogodbo dogovorjene cena oziroma plačila za v celoti opravljeno storitev. Če sta ta cena ali plačilo prekomerna, je podlaga za izračun tega zneska tržna vrednost delno izvedene storitve.

7.5. Pravice odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, nimata potrošnik in fizična oseba, za katero veljajo predpisi, nanašajoči se na potrošnike, v primerih: (1) pogodb o opravljanju storitev, za katere ima potrošnik obveznost plačati po njihovih cenah, če je podjetnik storitev v celoti opravil na podlagi izrecnega predhodnega soglasja potrošnika, ki je bil pred začetkom izvajanja storitve obveščen, da po bo izvedbi storitve s strani podjetnika izgubil pravico odstopa od pogodbe, ter je to sprejel na znanje; (2) pogodb, katerih predmet je nestandardni produkt, izveden po specifikacijah potrošnika, prilagojen in namenjen zadovoljitvi njegovih konkretnih individualnih potreb; (3) pogodb, katerih predmet je blago, ki se lahko hitro okvari ali ima kratek rok uporabnosti; (4) pogodb o dobavi digitalnih vsebin, ki se ne dostavijo na materialnem nosilcu podatkov, za katere je potrošnik dolžan plačati ceno, če je podjetnik začel izvajati storitev na podlagi izrecnega predhodnega soglasja potrošnika, ki je bil pred začetkom izvajanja storitve obveščen, da po bo izvedbi storitve s strani podjetnika izgubil pravico odstopa od pogodbe, ter je to sprejel na znanje, podjetnik pa je potrošniku posredoval potrdilo iz 1. in 2. odst. 15. člena ali iz 1. odst. 21. člena Zakona (R. Poljske) o pravicah potrošnikov.

7.6. Vzorec obrazca za odstop od pogodbe je priložen Pravilniku. Potrošnik lahko uporabi ta obrazec, vendar to ni obvezno.

8. NESODNI POSTOPKI, VLOGE IN OBDELAVE PRITOŽB, TER DOSTOP DO TEH POSTOPKOV

8.1. Naslednje velja samo za uporabnike storitev, ki so potrošniki.

8.2. Izvensodni načini reševanja sporov zajemajo (1) omogočanje strankam, da zbližajo svoja stališča, na primer z mediacijo; (2) predlaganje rešitve spora, na primer s sporazumno poravnavo, in (3) rešitev spora in naložitev strankam, da rešitev uveljavita(-jo), na primer v okviru izvensodne arbitraže (razsodišče). Podrobne informacije o možnostih, ki jih ima stranka, ki je potrošnik, da izvensodno reši reklamacijski ali kak drug zahtevek, in o načelih dostopa do teh postopkov ter prijazni iskalnik subjektov, ki se ukvarjajo s sporazumnim reševanjem sporov, so na voljo na spletni strani Urada (R. Poljske) za varstvo konkurence in potrošnikov - https://polubowne.uokik.gov.pl/.

8.3. Pri predsedniku Urada (R. Poljske) za varstvo konkurence in potrošnikov deluje kontaktna enota, katere naloga je, med drugim, nudenje potrošnikom informacij o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Potrošnik se lahko na to enoto obrne: (1) telefonsko – s klicem na telefonsko številko (+48) 22 55 60 332 ali (+48) 22 55 60 333; (2) po elektronski pošti – s sporočilom na naslov: kontakt.adr@uokik.gov.pl ali (3) z navadnim pismom ali osebno – naslov centrale Urada: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava (Poljska).

8.4. Potrošnik ima (po poljskih predpisih) vsaj naslednje možnosti izvensodnega uveljavljanja svojih reklamacijskih in drugih zahtevkov: (1) z vložitvijo vloge za rešitev spora pri stalnem potrošniškem arbitražnem sodišču; (2) z vložitvijo vloge za izvensodno rešitev spora pri (poljskem) vojvodskem inšpektorju Inšpekcije; ali (3) s koriščenjem pomoči (poljskega) poviatskega (mestnega) varuha pravic potrošnikov ali kakšne izmed družbenih organizacij, katere statutarne naloge vključujejo varstvo potrošnikov (npr. Zveza potrošnikov, Združenje poljskih potrošnikov). Svetovanje je med drugim na voljo po e-pošti – naslov: advice@dlakonsumentow.pl, ter prek telefonske številke za pomoč potrošnikom 801 440 220 (aktivna ob delavnikih od 8.00 do 18.00, strošek klica po tarifi operaterja).

8.5. Na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr je na voljo platforma spletnega sistema reševanja sporov med potrošniki in podjetniki na ravni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivno in večjezično spletno mesto z enoto za celovito pomoč potrošnikom in podjetnikom, ki želijo izvensodno rešiti spor v zvezi s pogodbenimi obveznostmi, izhajajočimi iz spletne prodajne pogodbe ali pogodbe o opravitvi storitev (več informacij na spletni strani same platforme ali na spletni strani Urada (R. Poljske) za varstvo konkurence in potrošnikov: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

9. OSEBNI PODATKI

9.1. Osebne podatke, obdelane na naši spletni strani za namene teh pogojev in določil upravlja izvajalec storitev. Vsi osebni podatki se obdelujejo v skladu s Pravilnikom o zasebnosti, objavljenem na naši spletni strani. V pravilniku o zasebnosti so navedena pravila, ki veljajo za obdelavo osebnih podatkov s strani skrbnika zaradi zagotavljanja storitve preko spletne strani. Določa podlago in obseg obdelave osebnih podatkov, pa tudi pravice oseb, katerih osebni podatki se obdelujejo. Prav tako določa uporabo piškotkov in analitičnih orodij na spletni strani. Uporaba spletnega mesta je prostovoljna, prav tako je zagotavljanje osebnih podatkov od uporabnika spletne strani, razen v primerih, določenih v Pravilniku o zasebnosti.

10. AVTORSKE PRAVICE

10.1. Vsa vsebina in logotipi, ki jih vsebuje spletna stran, so zaščiteni z avtorskimi pravicami ponudnika storitev v skladu z zakonom o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah z dne 4. Februar 1994 (Uradni list št. 24, točka 83, kot je zapisana.).

10.2. Stranka lahko objavljene material objavljene na spletni strani pregleduje ter prenese eno kopijo pridobljenih matrialov – vse v obsegu omejitev, ki jih določa zakon o zasebni uporabi.

10.3. Logotipe in drugo vsebino spletne strani je prepovedano uporabljati na kakršen koli način, ki ni dovoljen v pogojih uporabe ali na način, ki ga brezpogojno določa zakon.

11. DOLOČBE V ZVEZI S PODJETJI

11.1. Ta točka Pravilnika in vse v njej vsebovane določbe so namenjene samo Koristnikom storitev, ki niso potrošniki, in so zavezujoče samo zanje. Poleg tega od dne 01. januarja 2021 in za pogodbe, sklenjene od tega dne, ta točka Pravilnika in vse v njej vsebovane določbe niso namenjene in niso zavezujoče za Koristnika storitev, ki je fizična oseba, sklepajoča pogodbo, ki je neposredno povezana z njeno poslovno dejavnostjo, kadar iz vsebine te pogodbe izhaja, da za to osebo ni poklicne narave, ki bi izhajala še zlasti iz predmeta z njene strani opravljane dejavnosti, razvidnega iz dokumentacije, pridobljene na podlagi predpisov o (poljski) Centralni evidenci in informaciji o poslovni dejavnosti (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – CEIDG), razen če uporaba določbe te točke Pravilnika za te osebe ne bi nila dovoljena.

11.2. Ponudnik storitev lahko kadar koli ukrepa za preverjanje in potrditev informacij, ki jih posreduje uporabnik storitve. Ponudnik storitev ima v okviru preverjanja pravico zahtevati od uporabnika storitve skeniranje potrdil in drugih dokumentov, ki so morda potrebni za dokončanje preverjanja. Ponudnik storitev ima med preverjanjem pravico začasno ustaviti račun uporabnika storitve, dokler preverjanje ni zaključeno.

11.3. Ponudnik storitev ima pravico do odstopa od pogodbe o elektronski storitvi, sklenjene z uporabnikom storitve, v 14 koledarskih dneh od dneva, ko je bila sklenjena.

11.4. Ponudnik storitev ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo ali nezmožnost izvajanja storitve, kot je dogovorjeno, če storitve ni bilo mogoče izvesti zaradi kakršnih koli napak in tehničnih težav ali prekinitev zaradi vzdrževanja.

11.5. Ponudnik storitev ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo ali nezmožnost zagotavljanja storitve, kot je dogovorjeno, če storitve ni bilo mogoče dostaviti zaradi višje sile (kot so hekerski napadi, naravne katastrofe, epidemije, nemiri ali vojne) ali kakršnih koli drugih razlogov na katere ponudnik storitev ni imel vpliva.

11.6. Odgovornost Ponudnika storitev do Koristnika storitev iz naslova poroštva ali neskladnosti s pogodbo je izključena.

11.7. Odgovornost ponudnika storitve do uporabnika storitve, ne glede na njeno pravno podlago, je omejena (tako glede posameznega zahtevka kot glede na vsoto vseh vloženih zahtevkov) na skupni znesek plačil, ki jih uporabnik storitve izvede ponudniku storitve za dostavo elektronskih storitev. Znesek ne sme presegati 1.000,00 PLN. Zgornja omejitev velja za vsak zahtevek, ki ga uporabnik storitve vloži do ponudnika storitve. Ponudnik storitve je do uporabnika storitve odgovoren le za tipično škodo, ki je bila predvidena na dan podpisa pogodbe, in ne nosi nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo dobička.

12. MNENJA V SPLETNEM SERVISU

12.1. Ponudnik storitev omogoča Koristnikom storitev izražanje in dostop do mnenj o Poročilih pod pogoji v tej točki Pravilnika.

12.2. Objava mnenja Koristnika storitev je možna na način uporabe obrazca za objavo mnenja o Poročilu. Ta obrazec je na voljo prek individualno poslane povezave, ki jo Koristnik storitev prejme po nakupu Poročila na e-poštni naslov, ki ga je predhodno za ta namen posredoval. Koristnik storitev lahko ob izrazitvi mnenja glede vsebine besedil doda tudi grafično oceno – če je taka možnost predvidena na obrazcu za objavo mnenja.

12.3. Mnenje glede Poročila se lahko izstavi le za dejansko kupljena Poročila in le s strani Koristnika storitev, ki je Poročilo kupil. Prepovedano je sklepanje fiktivnih ali navideznih pogodb le zato, da bi bilo možno objaviti mnenje o Poročilu.

12.4. Dodajanja mnenj s strani Koristnikov storitev se ne sme izkoriščati za izvajanje protipravnih dejanj, v tem zlasti tudi dejanj nepoštene konkurence, ali dejanj, s katerimi se kršijo osebne pravice, pravice intelektualne lastnine ali druge pravice Ponudnika storitev ali tretjih oseb. Koristnik storitve se obvezuje, da bo njegovo izstavljanje mnenj v skladu s pravnimi predpisi, tem Pravilnikom in dobrimi običaji.

12.5. Dodana mnenja so na voljo na spletnem mestu Spletnega servisa (npr. na njegovi glavni strani ali v opisu Poročila).

12.6. Ponudnik storitev zagotavlja, da so objavljena mnenja o Poročilih dejansko od Koristnikov storitev, ki so dano Poročilo kupili. V ta namen Ponudnik storitev izvaja naslednja dejanja v zagotovitev, da dana mnenja dejansko izvirajo od Koristnikov storitev:

12.6.1. Ponudnik storitev Koristnikom storitev pošlje individualno povezavo na njihove e-poštne naslove, ki so jih posredovali ob nakupu – tako imajo dostop do obrazca za izdajo mnenja samo Koristniki storitev, ki so kupili Poročilo v Spletnem servisu.

12.6.2. Za primere dvomov Ponudnika storitev ali pripomb in dvomov, izraženih Ponudniku storitev s strani drugih Ponudnikov storitev ali tretjih oseb glede tega, ali dano mnenje dejansko izvira od Koristnika storitev in ali je dani avtor mnenja dejansko kupil dano Poročilo, si Ponudnik storitev pridržuje pravico obrniti se na avtorja mnenja, da razjasne zadevo in dobi potrdilo, da je dejansko Koristnik storitev Spletnega servisa oziroma da je dejansko kupil Poročilo, glede katerega je objavil mnenje.

12.7. Vse morebitne pripombe glede mnenj ali opravljenih preveritev le-teh, vse dvome glede tega, ali dano mnenje dejansko prihaja od Koristnika storitev ter ali je dani Koristnik storitev dejansko kupil dano Poročilo, se lahko prijavi na način, ki je analogen prijavam reklamacji v okviru reklamacijskega postopka, opredeljenega v točki 6. Pravilnika.

13. KONČNE DOLOČBE

13.1. Pogodbe, sklenjene prek spletnega mesta, so sklenjene v skladu s poljsko zakonodajo in v jeziku, ki je skladen z jezikovno različico spletnega mesta.

13.2. Za zadeve, ki jih ta Pravilnik ne ureja, se uporabljajo določbe: Civilnega zakonika (R. Poljske); Zakona (R. Poljske) o pravicah potrošnikov, Zakona (R. Poljske) o zagotavljanju elektronskih storitev z dne 18. julija 2002 (Ur. l. R. Poljske št. 144, točka 1204, s spremembami) in drugi ustrezni predpisi poljskega prava.

13.3. Spremembe pogojev uporabe:

13.3.1 Ponudnik storitev si pridržuje pravico uvajanja sprememb v Pravilnik iz pomembnih razlogov, kot so: sprememba načinov plačil, spremembe v predpisih, ki so vir obveznosti; spremembe obsega ali oblik nudenih elektronskih storitev; uvedba novih elektronskih storitev; potreba ukrepanja proti nepredvidenim in neposrednim grožnjam v zvezi z zaščito elektronskih storitev in Koristnikov storitev pred goljufijami, zlonamerno programsko opremo, neželeno pošto, kršenjem tajnosti podatkov ali drugim grožnjam kibernetski varnosti – v obsegu, v katerem te spremembe vplivajo na izvajanje določb tega Pravilnika.

13.3.2. Obvestilo o predlaganih spremembah se pošlje vsaj 15 dni pred datumom začetka veljavnosti teh sprememb, s pridržkom, da se sprememba lahko uvede pred potekom tega 15-dnevnega roka za obvestilo v primeru, ko Ponudnik storitev: (1) ima pravno ali drugo obveznost ki ga zavezuje k spremembi Pravilnika na način, ki mu preprečuje zagotovitev skladnosti z navedeno zahtevo glede 15-dnevnega roka; ali (2) mora izjemoma spremeniti svoj Pravilnik, da tako ukrepa proti nepredvidenim in neposrednim grožnjam v zvezi z zaščito elektronskih storitev in Koristnikov storitev pred goljufijami, zlonamerno programsko opremo, neželeno pošto, kršenjem tajnosti podatkov ali drugimi grožnjami kibernetski varnosti. V zadnjih dveh primerih iz prejšnjega stavka se spremembo uvede s takojšnjim učinkom, razen če je možno ali potrebno spremembo uvesti z določenim časovnim odlogom, o čemer Ponudnik storitev vsakokrat obvesti.

12.3.3. V primeru pogodb trajne narave (npr. opravljanje Elektronske storitve – Račun) ima Koristnik storitev pravico prekiniti pogodbo s Ponudnikom storitev pred iztekom roka za obveščanje o predlaganih spremembah. Takšna razveza pogodbe stopi v veljavo v 15 dneh od dneva prejema obvestila. V primeru sklenitve pogodbe trajne narave, spremenjeni Pravilnik zavezuje Koristnika storitev, če je bil o nameravanih spremembah predhodno pravilno obveščen skladno z rokom za obveščanje in v tem času ni odpovedal pogodbe. Poleg tega lahko Koristnik storitev kadarkoli po prejemu obvestila o spremembah Pravilnika sprejme uvedene spremembe še pred iztekom roka za obveščanje. V primeru sklenitve pogodbe, ki ni pogodba trajne narave, spremembe Pravilnika nikakor ne bodo kršile pravic, ki jih je Koristnik storitev, ki je potrošnik, pridobil pred dnem uveljavitve sprememb Pravilnika, še zlasti pa spremembe Pravilnika ne bodo imele vpliva na že oddana naročila in na oddaje naročil, ki so v teku, ter na sklenjene pogodbe o nakupu Poročila in na take pogodbe, ki se realizirajo ali so že bile realizirane.

13.3.4. V primeru, da bi sprememba Pravilnika vsebovala uvedbo kakršnih koli novih ali zvišanje že obstoječih plačil, ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe.

13.4. Spori: Kakršni koli spori med ponudnikom storitve in stranko, ki je obenem potrošnik, so predmet posameznih sodišč, ki delujejo v skladu s civilnim zakonikom. Kakršni koli spori med ponudnikom in stranko, ki obenem ni potrošnik, so predmet sodišča s pristojnostjo nad sedežem podjetja ponudnika.

13.5. Pravila spletnega mesta ne izključujejo določb prava, ki se uporablja za potrošnika, ki jih ni mogoče izključiti iz pogodbe s ponudnikom storitev. Ponudnik zagotavlja varstvo potrošnika v takem paketu na podlagi predpisov, ki jih ni mogoče sporazumno razveljaviti.

Priloga: Formular odstopa od pogodbe

Formular odstopa od pogodbe
(prosimo, da to vlogo izpolnite in pošljete le, če želite odstopiti od pogodbe)

– Naslovnik:

AUTODNA Sp. z o.o.
Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, Poljska
kontakt@autodna.si

Jaz/mi (*) s tem izjavljam/izjavljamo (*), da odstopam/odstopamo od pogodbe o prodaji naslednjega blaga (*) od pogodbe o dostavi naslednjega blaga (*) od avtorske pogodbe ustvaritve naslednjega blaga (*) / od pogodbe o izvedbi storitve (*)

– Datum sklenitve pogodbe(*)/prevzema(*)

– Ime in priimek potrošnika(-ov)

– Naslov potrošnika(-ov)

– Podpis potrošnika(-ov) (potreben samo, če je obrazec poslan v papirni obliki)

– Datum

(*) Nepotrebno črtati

Spletna stran uporablja piškotke, zaradi zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, s katerimi lahko uporabite naše storitve, zagotovite optimizirano vsebino in prilagodite spletno stran svojim potrebam. Piškotke lahko upravljate s spreminjanjem nastavitev brskalnika. Z nadaljno uporabo naše spletno stran, ne da bi spremenili nastavitve vašega brskalnika, se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem lahko najdete v Pravilniku o zasebnosti naše spletne strani.